Zysk operacyjny wyniósł 254,31 mln zł wobec 129,89 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wypracowaliśmy zysk netto [ogółem] w wysokości 218,9 mln zł, a EBITDA osiągnęła poziom 291,8 mln zł. Uzyskane wyniki finansowe potwierdzają kondycję grupy, dzięki czemu możemy spokojnie i odważnie realizować kolejne, ambitne plany rozwojowe" - napisał prezes Zbigniew Konieczek w liście załączonym do raportu.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 320,09 mln zł w 2020 r. wobec 896,09 mln zł rok wcześniej.

"Przychody grupy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 1,32 mld zł i były wyższe o 424 mln zł (+47,3%) w porównaniu do roku 2019. Marża brutto na sprzedaży w ujęciu wartościowym była wyższa o 165,4 mln zł (+80,1%). W ujęciu procentowym marża ta wzrosła o 5,1 punkty procentowe: z 23% w 2019 do 28,2% w roku 2020. W 2020 roku grupa wypracowała zysk netto w wysokości 218,9 mln zł, czyli o 129,3 mln więcej niż w roku 2019. Jednocześnie EBITDA wyniosła 291,8 mln zł w porównaniu z 163,9 mln zł za rok 2019" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 169,14 mln zł wobec 48,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.

(ISBnews)