Narastająco po trzech kwartałach 2021 r. było to 6,6 mld zł, w porównaniu do 5,5 mld zł rok wcześniej, podano w prezentacji wynikowej.

W III kw. br. nakłady na rafinerię wyniosły 1,6 mld zł, na petrochemię 2,2 mld zł, na energetykę 1,7 mld zł, na detal 0,7 mld zł, a na wydobycie 0,2 mld zł.

Reklama

Wśród najważniejszych projektów rozwojowych, realizowanych w III kwartale 2021 r. PKN Orlen wymienia budowę instalacji visbreakingu w Płocku oraz instalacji glikolu propylenowego w Orlen Południe, projekt rozbudowy zdolności produkcyjnych instalacji olefin w Płocku, rozbudowę zdolności produkcyjnych nawozów w Anwilu, modernizację aktywów energetycznych oraz przyłączenie nowych odbiorców w Enerdze, modernizację turbozespołu TG1 w Zakładzie Elektrociepłowni w Płocku. W III kw. otwarto lub włączono do sieci łącznie 8 stacji paliw, a 10 zamknięto lub zakończono współpracę. Jednocześnie otwarto 12 punktów Stop Cafe/Star Connect.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)