"Jesteśmy bliscy końca negocjacji na pozyskanie następnych 100 stacji w regionie" - powiedział Obajtek podczas konferencji prasowej.

W ramach umów dotyczących zbycia aktywów w ramach środków zaradczych w związku z planowanym przejęciem kontroli nad Grupą Lotos, w obszarze detalu PKN Olen zagwarantował możliwość wymiany stacji paliw na kolejne obiekty na Słowacji oraz wejście na nowy rynek - Węgry.

Reklama

Grupa MOL podała dziś w komunikacie, że rozpocznie działalność w Polsce dzięki przejęciu 417 stacji paliw działających w całym kraju pod marką Lotos. Dzięki tej, wartej 610 mln USD transakcji, stanie się trzecim największym graczem na rynku detalicznej sprzedaży paliw w Polsce. W ramach umowy, MOL zobowiązał się sprzedać na rzecz PKN Orlen 185 stacji paliw - 144 zlokalizowanych na Węgrzech i 41 w Słowacji - za kwotę 259 mln USD.

"Te 400 stacji, które zbywamy, ma porównywalny poziom EBITDA, jak te 200, które przejmujemy" - dodał Obajtek.

W efekcie Grupa Orlen uzyska ponad 7% udziału na rynku węgierskim i będzie czwartym koncernem na tym rynku pod względem liczby stacji.

Dodatkowo sieć Orlen zasili ok. 100 stacji pod marką Lotos, które nie zostaną włączone w pakiet środków zaradczych wymagany przez Komisję Europejską. Łącznie zatem będzie to ok. 285 nowych stacji.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)