"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w grudniu 2021 r. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 13,7 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu 2020 r. i o 0,2 proc. niższym w porównaniu z listopadem 2021 r." - czytamy w komunikacie.

We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w grudniu 2021 r. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Najbardziej zwiększyła się produkcja dóbr związanych z energią – o 39,4 proc. W mniejszym stopniu zwiększyła się produkcja dóbr zaopatrzeniowych – o 17,6 proc. ,dóbr inwestycyjnych – o 12,6 proc., dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 7,7 proc. oraz dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 7,2 proc., podano także.

Reklama

Konsensus rynkowy to wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 13 proc.

W okresie styczeń-grudzień ub.r. produkcja sprzedana przemysłu była o 14,9 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano spadek o 1 proc., podał też Urząd.

Produkcja rośnie w 30 z 34 działów przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w grudniu 2021 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Według wstępnych danych w grudniu 2021 r., w stosunku do grudnia 2020 r., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji metali - o 42,7 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 33,8 proc., napojów - o 22,1 proc., w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 23,3 proc., w produkcji papieru i wyrobów z papieru - o 21,7 proc., wyrobów z metali - o 18,5 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 17 proc." - czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem 2020 r., wystąpił w 4 działach, w tym w produkcji odzieży - o 9,7 proc., podał Urząd.

"W porównaniu z listopadem 2021 r., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w grudniu 2021 r. odnotowano w 20 działach przemysłu, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 14,5 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 14,4 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 13,9 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 13 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 11,2 proc., w produkcji metali - o 10,1%, wyrobów z metali - o 8,8 proc." - czytamy dalej.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem 2021 r., wystąpił w 13 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 51,3 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 19,6 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 17 proc., w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 13,5 proc., w produkcji maszyn i urządzeń - o 9,4 proc.

Ceny producentów wzrosły o 14,2 proc.

Ceny producentów wzrosły w grudniu ub.r. o 14,2 proc. r/r, zaś w ujęciu miesięcznym zwiększyły się o 0,8 proc, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2021 r. wzrosły w stosunku do listopada 2021 r. o 0,8 proc., a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 14,2 proc." - czytamy w komunikacie.

Spośród działów przetwórstwa przemysłowego w grudniu 2021 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego najbardziej wzrosły ceny produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych, podał GUS.

GUS podał też, że w grudniu 2021 r. ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 7,6 proc. r/r, a w porównaniu z listopadem - o 1 proc.

Produkcja powyżej prognoz

Dynamika produkcji przemysłowej wzrosła w grudniu z 15,2 do 16,7 proc., czyli istotnie powyżej mediany rynkowych prognoz 13 proc. - wskazali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego odnosząc się do danych GUS. Ich zdaniem wysoka aktywność ekonomiczna zachęca firmy do inwestowania.

Analitycy PIE wskazali, że produkcja przemysłowa w IV kwartale wzrosła o 13,2 proc. z uwagi na wysoki popyt krajowy i zagraniczny. Jak podkreślili, z danych GUS wynika, że w skali roku wzrosły wszystkie sektory przemysłu; najlepsze wyniki odnotowali producenci metali (42,7 proc.) oraz branża chemiczna (33,8 proc.).

Według analityków PIE polską gospodarkę napędza szybki wzrost aktywności gospodarczej w strefie euro. Przypomnieli, że Komisja Europejska prognozuje wzrost PKB w Niemczech w 2022 o 4,6 proc., we Francji o 3,8 proc. Polskie firmy są dostawcami licznych komponentów oraz dóbr trwałych na rynki zachodnie i w naturalny sposób korzystają na ożywieniu gospodarczym w tym regionie - wskazali ekonomiści. Zauważyli, że Miesięczny Indeks Koniunktury PIE i BGK też wskazuje na utrzymanie się dobrej koniunktury w gospodarce. Z ich oceny wynika, że w szczególnie dobrej sytuacji są średnie i duże firmy – ok. 25 proc. z nich raportuje wzrost liczby zamówień.

Zdaniem ekonomistów wysoka aktywność ekonomiczna zachęca firmy do inwestowania.

Analitycy PIE oczekują "powolnej stabilizacji cen producenta PPI", co będzie skutkiem otwierania portów w Chinach, spadku cen transportu morskiego oraz umocnienia złotego. "Pomimo tego indeks PPI najprawdopodobniej utrzyma się na wysokim poziomie w najbliższych miesiącach" - przewidują.

Ekonomiści PIE wskazali, że zdecydowanie wzrosły ceny energii (+5,4 proc. m/m). Ich zdaniem ceny w pozostałych sekcjach zaczynają się stabilizować – w przetwórstwie przemysłowym wzrosły o 0,2 proc. względem listopada.

Dodali, że dynamika produkcji budowlano-montażowej spadła w grudniu z 12,7 do 3,1 proc., poniżej konsensusu prognoz (9,0 proc.). "Spowolnienie wynika z osłabienia w budownictwie mieszkaniowym oraz projektów infrastrukturalnych. Dobre wyniki odnotowała tylko sekcja robót specjalistycznych (+6,6 proc. r/r). Oczekujemy, że wysokie ceny materiałów budowlanych osłabią aktywność budownictwa w kolejnych miesiącach" - ocenili.