Zysk operacyjny wyniósł 1 262,4 mln zł wobec 1 780,6 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 2 482,5 mln zł wobec 675,7 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 629,1 mln zł w 2021 r. wobec 6 936 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Przychody ze sprzedaży węgla od odbiorców zewnętrznych w 2021 roku wyniosły 5 079,8 mln zł, co oznacza wzrost o 42,9% w porównaniu do 2020 roku. Wzrost ten jest spowodowany wyższym o 0,9 mln ton wolumenem sprzedaży węgla, jak również uzyskaną wyższą średnią ceną sprzedaży węgla koksowego o 182,92 zł/t. W okresie sprawozdawczym przychody ze sprzedaży w segmencie Koks (bez uwzględnienia korekty przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających) wyniosły 5 064,7 mln zł, co oznacza wzrost o 66,2% w porównaniu do 2020 roku. Wyższe przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych spowodowany były przede wszystkim wzrostem średniej ceny sprzedaży koksu o 488,72 zł/t, tj. o 62,8%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Wysokie zapotrzebowanie na surowce do produkcji stali w tym węgiel koksowy i koks, poprawa na rynku energetycznym, sprawiły że grupa mogła upłynnić znaczną część zapasów węgla z roku ubiegłego.

"Realizacja przyjętej polityki handlowej oraz zauważalna poprawa warunków rynkowych wpłynęły na wzrost sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych w roku 2021 w stosunku do 2020 roku o około 7,4% oraz utrzymanie wysokiej produkcji i sprzedaży koksu" - wskazano także.

Wolumen produkcji węgla w 2021 roku został zrealizowany przez kopalnie grupy na poziomie 13,8 mln ton, tj. o 0,6 mln ton mniej niż w 2020 roku.

W 2021 roku sprzedano ogółem 14,9 mln ton węgla z czego, ze względu na przeznaczenie produkowanego węgla, udział sprzedaży węgla koksowego w łącznych dostawach grupy stanowił 77,9%, a pozostałe 22,1% stanowił węgiel do celów energetycznych.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 329,84 mln zł wobec 1 541,05 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 roku.

(ISBnews)