"W związku ze wzmożonym zapotrzebowaniem na węgiel kamienny ze strony polskiej gospodarki, jak również odbiorców indywidualnych, dokonaliśmy zmian w pierwotnym harmonogramie biegu ścian i przyśpieszyliśmy ich eksploatację. Dzięki powyższym działaniom w I półroczu 2022 r. zrealizowaliśmy plan produkcji na poziomie wyższym o ok. 7% w stosunku do założeń przyjętych na początku roku. Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 5,57 mln ton, a sprzedaż 5,24 mln ton. Wynikający ze zmiany harmonogramu miks ścian w II półroczu, zakładał niższy poziom uzysku, a co za tym idzie niższą produkcję węgla handlowego, aniżeli w I półroczu 2022, o czym spółka informowała [...] dnia 18 lipca 2022 r. Niezależnie od powyższych założeń, w okresie po publikacji raportu bieżącego, natknęliśmy się na nagłe i nieprzewidziane utrudnienia w prowadzeniu wydobycia, którym obiektywnie nie można było zapobiec, ani przeciwdziałać. Powyższa sytuacja może mieć negatywny wpływ na realizację zakładanego dotychczas planu produkcyjnego na poziomie 9,5 mln ton węgla handlowego" - czytamy w komunikacie.

Reagując na powyższą sytuację, zarząd podjął dodatkowe działania zmierzające do utrzymania założeń produkcyjnych poprzez zintensyfikowaną eksploatację ściany 3/VII/385, co może pozwolić na nadrobienie niedoborów produkcyjnych, podano także.

Reklama

"Mając powyższe na uwadze, zarząd spółki aktualizuje cel produkcyjny ustalając go na poziomie 9,2 (+/- 2%) mln ton węgla handlowego" - zakończono.

LW Bogdanka na koniec 2021 r. miała 23,1% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 29,2% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,37 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)