"Grupa Orlen dynamicznie rozwija swój potencjał w Norwegii, która jest dla nas kluczowym rynkiem zagranicznym, jeśli chodzi o działalność wydobywczą. Zakończony sukcesem udział spółek z grupy w corocznej rundzie koncesyjnej świadczy o wysokich kompetencjach pracowników koncernu, ponieważ norweskie władze przyznają koncesje tylko w odpowiedzi na najlepiej przygotowane wnioski. Połączenie tych kompetencji w ramach jednego multikoncernu zapewnia podstawę do jeszcze szybszego rozwoju i wzmocnienia naszej pozycji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym dzięki wykorzystaniu efektów synergii" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

W wyniku rozpoczętej w ubiegłym roku rundy koncesyjnej APA 2022 władze norweskie przyznały 25 firmom udziały w 47 koncesjach. Wśród nich znalazły się PGNiG Upstream Norway oraz Lotos Exploration & Production Norge (Lotos Norge).

Reklama

PGNiG Upstream Norway (PUN) uzyskało udziały w trzech koncesjach - jednej na Morzu Północnym oraz dwóch na Morzu Norweskim. Na koncesji PL1172, PGNiG otrzymało 30% udziałów. Operatorem została firma AkerBP, a trzecim partnerem firma DNO Norge, z udziałami odpowiednio: 40% i 30%. W koncesji PL1190 PUN otrzymało 20% udziałów. Operatorem została firma Harbor Energy (50%), a trzecim partnerem firma Lime Petroleum z 30% udziałów. Trzecia koncesja, PL1193, zlokalizowana jest w sąsiedztwie złoża Skarv. W koncesji tej PGNiG otrzymało 20% udziałów, a operatorem została firma AkerBP (80%), wymieniono w materiale.

Z kolei Lotos Norge uzyskał 20% udziałów w koncesji PL1175, której operatorem został Aker BP (50% udziałów), a trzecim partnerem DNO Norge, z udziałem 30%. Koncesja położona jest na obszarze wydobywczym Yggdrasil (dawnej NOAKA) na Morzu Północnym, na którym spółka posiada już udziały w innych koncesjach.

Po uwzględnieniu koncesji uzyskanych w ramach najnowszej rundy koncesyjnej, PUN ma udziały w 64, a Lotos Norge - w 36 koncesjach, z czego dwie koncesje są wspólne. Oznacza to, że stan posiadania Grupy Orlen na Norweskim Szelfie Kontynentalnym wzrósł do 98 koncesji, podsumowano.

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)