Produkcja węgla handlowego w 2022 roku wyniosła 8 401 tys. ton, sprzedaż 8 400 tys. ton.

"Istotny wpływ na wyniki osiągnięte w 2022 r. miały nagłe i niemożliwe do przewidzenia utrudnienia w prowadzeniu wydobycia, które wystąpiły w III kwartale 2022 r. W ścianie 3/VII/385 uruchomionej w dniu 31.08.2022 r. nastąpił wzrost ciśnienia eksploatacyjnego w wyniku czego doszło do jej zaciśnięcia. W związku z zaistniałą sytuacją, zaktualizowany został plan produkcyjny na 2022 r. oraz 2023 r. do poziomu ok. 8,3 mln ton węgla handlowego" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Konsekwencją spadku produkcji węgla handlowego był spadek wielkości sprzedaży, jednakże wyższa cena sprzedaży pozwoliła utrzymać wartość przychodów na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. Zmniejszenie produkcji wpłynęło na spadek nominalnych kosztów działalności spółki, przy jednoczesnym wzroście jednostkowego kosztu wydobycia, ze względu na to, że przeważającą cześć kosztów produkcji węgla, zwłaszcza w krótkim okresie czasu, stanowią koszty stałe, wyjaśniono.

Poza powyższym, w omawianym okresie nie wystąpiły inne zdarzenia jednorazowe, mające istotny wpływ na prezentowane wyniki, dodała Bogdanka.

LW Bogdanka na koniec 2021 r. miała 23,1% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 29,2% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,37 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)