Zgodnie z przyjętymi celami Grupa Wielton planuje osiągnąć w 2023 roku przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 3,6 mld zł (wobec 3,44 mld zł szacowanych na 2022 r.), wolumen sprzedaży - ok. 23,5 tys. szt. (wobec 23,18 tys. w ub.r.) oraz marżę EBITDA na poziomie ok. 5,9% (wobec 5,8% w ub.r.), podała spółka.

Wskaźnik dług netto/EBITDA ma utrzymać się na koniec 2023 roku na poziomie około 2,5 (wobec 2,49 w ub.r.).

"W 2023 r. Grupa Wielton zakłada zwiększenie przychodów ze sprzedaży do ok. 3,6 mld zł, czyli wzrost o 4,5% r/r. Jednocześnie celem grupy jest wypracowanie wolumenów sprzedaży na poziomie, zbliżonym do 2022 roku, wynoszącym ok. 23,5 tys. sztuk. Grupa prognozuje marżę EBITDA na poziomie ok. 5,9%, a wskaźnik długu netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie wynoszącym ok. 2,5. Przewiduje także utrzymanie ubiegłorocznych pozycji rynkowych większości wiodących spółek. Zbliżony poziom rejestracji zachowają spółki w Polsce, Francji oraz we Włoszech. O 129% rejestracje swoich pojazdów powinny zwiększyć spółki niemieckie, a o 53% mogą wzrosnąć rejestracje w krajach CEE" - czytamy w komunikacie.

Planowanymi działaniami rynkowymi na rok 2023 są w szczególności: wejście na nowe rynki i rozwój sieci handlowych (budowa własnej sieci sprzedaży w krajach Beneluksu, Danii oraz na Słowacji, wzmocnienie sieci sprzedażowej we Włoszech, nowa strategia sprzedażowa na rynkach bułgarskim, węgierskim oraz rynkach afrykańskich, dedykowane sprzedażowe zespoły eksperckie, Dział Obsługi Klienta Flotowego na poziomie Grupy Wielton), nowe produkty w ofercie oraz synergie produktowe w grupie (wprowadzenie nowych produktów na rynki brytyjski, włoski, niemiecki i polski w ramach współpracy pomiędzy podmiotami grupy), wymieniono także.

"W 2023 roku, w celu dalszego doskonalenia procesów operacyjnych, Grupa Wielton będzie realizowała plan inwestycyjny na poziomie około 187 mln zł. Grupa będzie również koncentrować się na redukcji kosztów produkcji oraz utrzymaniu bezpiecznego wskaźnika długu netto/EBITDA. W spółce prowadzone są nadal prace związane z przygotowaniem nowej strategii rozwoju Grupy Wielton z perspektywą do 2026 roku - ogłoszenie strategii planowane jest obecnie na II kwartał 2023 roku" - czytamy dalej.

Reklama

Powyższe cele na rok 2023 zostały określone przy założeniu trendu spadkowego na rynku naczep w Europie w porównaniu do roku ubiegłego oraz dalszej inflacji i rosnących kosztów działalności, w szczególności w pierwszej połowie roku, a także przy założeniu stabilności kursów walut i otoczenia prawno-gospodarczego, w tym podatkowego oraz braku istotnych zdarzeń jednorazowych.

"Do najważniejszych czynników ryzyka w bieżącym roku należą w ocenie spółki: utrzymująca się wysoka niepewność geopolityczna (wojna w Ukrainie, sytuacja w Chinach), rosnące ryzyko schłodzenia popytu i odkładania decyzji zakupowych przez klientów, rosnąca inflacja i presja płacowa, a także utrzymująca się zmienność cen energii i gazu, mogąca przełożyć się na wzrost kosztów produkcji. Czynnikami ryzyka w działalności grupy w 2023 roku pozostawać będą również utrzymujące się wysokie koszty finansowe, zmienność kursów walut, ryzyko finansowe, płynność i niewypłacalność klientów oraz ryzyko trwałej utraty wartości aktywów wschodnich" - wymieniono w komunikacie.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 2,7 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)