Akcjonariusze Wieltona zdecydują podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca o przeznaczeniu 30 mln zł z zysku netto za 2022 r., wynoszącego łącznie 72,69 mln zł, na zwiększenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania przez spółkę akcji własnych, podano w projektach uchwał. Pozostałe 42,69 mln zł ma zostać przeznaczone na kapitał zapasowy.

"Uwzględniając aktualną, jak i spodziewaną sytuację makroekonomiczną i rynkową wynikającą ze zmian sytuacji geopolitycznej, wzrostu cen energii, surowców i komponentów wykorzystywanych do produkcji wyrobów spółki oraz ograniczeń wynikających z inwazji Rosji na Ukrainę i związanych z nią sankcji, które przełożyły się na znaczące zawirowania w łańcuchach dostaw, przeznaczenie części zysku netto na kapitał zapasowy zapewni, poprzez pozostawienie wypracowanych środków w spółce, realizację planów inwestycyjnych skupionych na automatyzacji i robotyzacji procesów, integracji wertykalnej i cyfryzacji, a także nowych technologiach oraz utrzyma bezpieczny wskaźnik długu netto/EBITDA. Natomiast utworzenie kapitału rezerwowego ma na celu sfinansowanie przeprowadzenia w przyszłości skupu akcji własnych jako formy dystrybucji zysku" - czytamy w projekcie uchwały.

Akcjonariusze mają także udzielić zarządowi upoważnienia do przeprowadzenia skupu akcji własnych.

"Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel w drodze odrębnych uchwał walnego zgromadzenia, ale nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2026 roku. […]Minimalna wysokość zapłaty za nabywane akcje własne wyniesie 0,2 zł, a maksymalna - 50 mln zł" - czytamy dalej w projektach.

Spółka ani żaden podmiot grupy kapitałowej Wielton nie posiada obecnie żadnych akcji spółki.

Reklama

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Skonsolidowane przychody sięgnęły 3,43 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)