Wielton odnotował 114,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 47,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 130,92 mln zł wobec 79,29 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 203,04 mln zł wobec 144,46 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 433,37 mln zł w 2022 r. wobec 2 696,42 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Był to rok, który zakończyliśmy rekordowym w naszej historii poziomem sprzedaży, zarówno w ujęciu wartościowym, jak i wolumenowym, pomimo wstrzymania na początku roku działalności na rynku rosyjskim. Wyprodukowaliśmy 23 180 sztuk produktów (wzrost o 6%), realizując sprzedaż na poziomie 3,43 mld zł (wzrost o 27%). Również poziom marży EBITDA, sięgający 203 mln zł, był najwyższy w historii naszej Grupy. Co ważne, zachowaliśmy bezpieczny poziom długu netto do EBITDA sięgający 2,42. W minionym roku zrealizowaliśmy także ambitny plan inwestycyjny na poziomie ok. 125 mln zł, stawiając na inwestycje optymalizacyjne oraz budujące dodatkowe moce produkcyjne" - napisał prezes Paweł Szataniak w liście załączonym do raportu.

"To wszystko udało nam się osiągnąć w wyjątkowo trudnym otoczeniu rynkowym - w minionym roku wyzwania narastały z kwartału na kwartał. Rosyjska inwazja na Ukrainę w lutym 2022 roku spowodowała, że podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu sprzedaży na rynku rosyjskim, który odpowiadał za ok. 10% naszych przychodów. Kryzys energetyczny będący skutkiem wojny i niestabilnej sytuacji geopolitycznej wpłynął z kolei na wzrost cen oraz inflacji. Łańcuchy dostaw, odbudowujące się po COVID-19 znów zostały przerwane, a dodatkowo zdestabilizowały je sankcje na Rosję i Białoruś. Czynniki te wpłynęły na bardzo dużą zmienność cen surowców i komponentów. Dodatkowo, stopy procentowe w Polsce w 2022 roku osiągnęły poziom nienotowany od 20 lat, przekładając się na wysokie koszty finansowania działalności firm. Wspomniane czynniki wpłynęły na wyraźne schłodzenie popytu w branży transportowej w drugiej połowie minionego roku. Pomimo tego, Grupa Wielton zachowała w 2022 r. wiodącą pozycję na swoich kluczowych rynkach w Europie i wypracowała historyczne wyniki sprzedażowe" - podkreślił prezes.

W Polsce spółka awansowała na pozycję wicelidera rynku naczepowego. Zgodnie z przewidywaniami spółki, udziały Wieltonu wzrosły (do poziomu 15,7%) na spadającym o 12% rynku. Sprzedaż produktów spółki zwiększyła się o 6,2% do rekordowych 5 474 sztuk. W 2022 r. także brytyjska spółka Lawrence David utrzymała silną drugą pozycję na rynku, sprzedając 4 881 sztuk pojazdów, czyli o 26,2% więcej niż przed rokiem. Przełożyło się to na 12,2% udziałów w rynku Wielkiej Brytanii. Wypracowanie bardzo dobrych wyników umożliwił spółce Lawrence David wprowadzony plan naprawczy, wymieniono.

"Naszym celem jest uzyskanie równie pozytywnych rezultatów działań obecnie wdrażanych we francuskiej spółce Fruehauf. Spółka ta utrzymała pozycję lidera rynku francuskiego, pomimo spadku udziałów rynkowych do poziomu 19,3% oraz zmniejszenia wysokości sprzedaży o 3,2% do 4 736 sztuk. Z dużą satysfakcją podsumowaliśmy sprzedaż wypracowaną w 2022 roku na rynku niemieckim. W ubiegłym roku łączny wolumen sprzedaży spółek Langendorf oraz Wielton GMBH wzrósł o 45,7% do poziomu 1 931 sztuk. Dzięki temu spółki zwiększyły udziały rynkowe i awansowały z dziesiątej na piątą pozycję. Z analogiczną sytuacją mieliśmy do czynienia w 2022 r. we Włoszech. Obchodząca 100-lecie istnienia spółka Viberti wspięła się z siódmego na piąte miejsce wśród największych graczy rynku włoskiego, dzięki wzrostowi sprzedaży o 8,8% do poziomu 1 002 sztuk pojazdów" - napisał Szataniak.

Wypracowane wyniki i zrealizowane inwestycje stanowią solidną podstawę do dalszego rozwoju Grupy Wielton w kolejnych latach, ocenił.

"Są, między innymi, mocnym fundamentem do podtrzymania planów i celów założonych na 2023 rok, które przedstawiliśmy w lutym. W bieżącym roku zakładamy zwiększenie przychodów ze sprzedaży do ok. 3,6 mld zł, czyli wzrost o 4,5% r/r, oraz osiągnięcie wolumenów sprzedaży na poziomie zbliżonym do 2022 roku. Jednocześnie celem Grupy jest także wypracowanie marży EBITDA na poziomie ok. 5,9% oraz utrzymanie wskaźnika długu netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie wynoszącym ok. 2,5. Weszliśmy w bieżący rok z bezpiecznym poziomem zamówień, pomimo chłodnego rynku. Naszymi priorytetami nadal będą redukcja kosztów produkcji oraz dalsza optymalizacja procesów produkcyjnych i sprzedażowych. Planujemy także realizację kluczowych inwestycji, skupionych na automatyzacji i robotyzacji procesów, integracji wertykalnej i cyfryzacji, a także nowych technologiach, które pozwolą Grupie wkroczyć na kolejny etap rozwoju" - podsumował Szataniak.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 72,69 mln zł wobec 36,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 3,43 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)