Wielton wypracował 205,4 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA przy 3,25 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2023 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Sprzedaż w ujęciu wolumenowym wyniosła 20 779 szt.

Marża EBITDA wyniosła w ub.r. 6,3%, zaś dług netto w ujęciu skonsolidowanym na koniec 2023 roku wyniósł 441 mln zł (wskaźnik dług netto/EBITDA: 2,15), podano w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk EBITDA wyniósł 134,8 mln zł w 2023 r., a sprzedaż w ujęciu wolumenowym wyniosła 13 673 szt., podano także.

"Na wyżej wskazane szacunkowe wyniki finansowe wpływ miały w pierwszym półroczu: dobry spływ zamówień, korzystne ceny komponentów, optymalne ceny produktów oraz utrzymanie dyscypliny kosztowej. Natomiast drugie półrocze charakteryzowało się: wolniejszym spływem zamówień, odkładaniem decyzji zakupowych, wysoką presją cenową oraz wzrostem kosztów prowadzenia działalności" - czytamy w komunikacie.

Ostateczne wartości zostaną przedstawione w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie rocznym za 2023 rok, których publikację zaplanowano na 25 kwietnia 2024 roku.

Reklama

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Skonsolidowane przychody sięgnęły 3,43 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)