Wielton podpisał nową (na zmienionych warunkach) umowę nabycia udziałów z akcjonariuszem Langendorf - osobą prawną posiadającą pozostałe 20% udziałów w tej spółce, podał Wielton. Nowa umowa przewiduje finalizację transakcji z chwilą zapłaty należności za udziały Langendorf przez Wielton, ale nie później niż do końca 2025 r. (wg wcześniejszej umowy miało to nastąpić 1 stycznia 2025 r.).

"Zgodnie z zawartą obecnie umową, przeniesienie własności 20% udziałów w Langendorf na Wielton nastąpi w dniu zapłaty przez emitenta ceny nabycia tych udziałów, pod warunkiem zawieszającym zapłaty ceny nabycia do dnia 31 grudnia 2025 r." - czytamy w komunikacie.

Zakładana cena nabycia udziałów mieści się w przedziale wskazanym przy zawieraniu poprzedniej umowy w 2020 roku, czyli od 2,7 mln euro do ponad 6,5 mln euro, w zależności od sumy EBITDA osiągniętej przez Grupę Langendorf w latach 2019-2024.

Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku niedokonania przez emitenta zapłaty ww. ceny nabycia w terminie sześciu miesięcy od wyznaczonego, ostatecznego terminu zapłaty.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 2,7 mld zł w 2021 r.

Reklama

(ISBnews)