We wtorek 13 lutego Rada Ministrów miała zająć się m.in. projektem rozporządzenia ws. utworzenia Ministerstwa Przemysłu, jednak zaplanowane posiedzenie rządu zostało przełożone na wtorek 20 lutego br.

Rozporządzenie tworzące Ministerstwo przemysłu

Zgodnie z tekstem projektu, który zakłada wejście w życie rozporządzenia z dniem 1 marca br., „tworzy się Ministerstwo Przemysłu w drodze przekształcenia Ministerstwa Aktywów Państwowych”. Przekształcenie ma polegać na wyłączeniu z MAP komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu administracji rządowej gospodarka złożami kopalin oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu.

Reklama

„Ministerstwo Przemysłu powstaje od 1 marca 2024 r. Wczoraj, na konferencji uzgodnieniowej w Kancelarii Premiera ustalono pomiędzy ministerstwami, że moje ministerstwo będzie zajmowało się nie tylko górnictwem i hutnictwem, ale również atomem, ropą naftową i gazem. Czyli będzie to ministerstwo, które będzie się zajmowało surowcami energetycznymi” - powiedziała w piątek Czarnecka.

Zmian, zmiany

Opublikowane z końcem stycznia założenia zmiany ustawy o działach administracji rządowej przewidują utworzenie nowego działu "gospodarka surowcami energetycznymi" na bazie dotychczasowych działów "gospodarka złożami kopalin" i "energia" .

Odnosząc się do pytania PAP o bieżące kształtowanie struktury MP, minister wskazała, że komitet stały Rady Ministrów zajmie się zmianami w zakresie ustaleń działów administracji prawdopodobnie w czwartek, potem czeka je ścieżka sejmowa i senacka, zakończona podpisem prezydenta.

„Wobec tego ustalanie szczegółów departamentów w momencie, kiedy wszystko właściwie jest jeszcze w grze, jest trudne. W tej chwili ministerstwo ma departament górnictwa i hutnictwa - i powoływanie wiceministra do tego departamentu wydaje się być zbędnym wydatkowaniem środków" - oceniła.

Pracownicy chcą do Katowic

Dopytywana, czy departamenty zajmujące się ropą, gazem oraz energetyką jądrową, które są obecnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, trafią wraz z siedzibą Ministerstwa Przemysłu do Katowic i czy oznacza to, że pracownicy tych departamentów będą musieli się przenieść do Katowic, minister odpowiedziała, że „większość pracowników, co może być szokujące, chce się przenieść do Katowic, a przynajmniej część”.

„W każdym razie część tych pracowników chce się przenieść do Katowic, pozostałej części będziemy proponowali nowe warunki pracy i płacy. Częściowo pewnie przez jakiś czas będzie to praca o charakterze hybrydowym” - zasygnalizowała szefowa MP.

Zaznaczyła, że nie można określić teraz dokładnej liczby tych pracowników, w związku z tym, że nie ma jeszcze obowiązującej nowej ustawy dotyczącej działów administracji. Dodała, że jest w niej wskazanie, że termin przeniesienia pracowników to jest okres 30 dni od momentu wejścia ustawy w życie.

Odnosząc się do kwestii, czy docelowo zmiany kadrowe w spółkach SP w dziedzinach podlegających jej resortowi, trafią do Ministerstwa Przemysłu, minister Czarnecka zadeklarowała „znakomitą współpracę pomiędzy MAP i MP”. Wyjaśniła, że na razie ta kwestia pozostanie w MAP. Przypomniała, że projekt ustawy o działach administracji zakłada przejście kolejnych spółek do MAP: spółek PFR, Agencji Rozwoju i ElectroMobility Poland.

Co zostanie w ministerstwie klimatu?

Pytana, skąd rozszerzenie kompetencji ministra przemysłu m.in. o gaz, ropę, atom czy elektromobilność, szefowa MP zastrzegła, że "temat elektromobilności pozostaje w ministerstwie klimatu". Wskazała, że MP nigdy nie miało zajmować się „biznesem schodzącym”. „Wręcz przeciwnie, ma obejmować całe spektrum wszystkich surowców energetycznych” - podkreśliła.

Pytana o przedwyborczą deklarację Koalicji Obywatelskiej przekazywania terenów pogórniczych samorządom i czy w związku z tym planowana jest zmiana funkcji Spółki Restrukturyzacji Kopalń, minister powiedziała, że SRK jest przedmiotem analiz i rozważań. „Odeślę znowu do ministra aktywów państwowych, ponieważ to minister aktywów państwowych wykonuje prawa z akcji w zakresie SRK” - zastrzegła.

Redukcja gazów cieplarnianych

Pytana na briefingu przez PAP o udział minister przemysłu w pracach rządu nad stanowiskiem dotyczącym nowej propozycji Komisji Europejskiej w zakresie celu redukcyjnego emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej o 90 proc. do 2040 r. Czarnecka potwierdziła swój udział w tych pracach; wskazała, że działania te koordynuje ministerstwo klimatu - minister klimatu będzie przedstawiał stanowisko Polski w tej kwestii.

W piątek minister Czarnecka poinformowała też, że w zakresie polityki dot. hutnictwa do 31 marca 2024 r. spółka Węglokoks ma przedstawić „informację dotyczącą polityki i strategii w zakresie funkcjonowania hutnictwa”

Jak wynika z Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, nowy dział „gospodarka surowcami energetycznymi" miałby objąć sprawy dotyczące gospodarki złożami kopalin, kwalifikacji w zakresie górnictwa, surowców energetycznych, paliw, rozwoju oraz wykorzystania energii jądrowej. Miałyby się także w nim znaleźć kwestie współpracy międzynarodowej i w ramach UE w zakresie surowców energetycznych, paliw i energii jądrowej.

Jak zaznacza się w Wykazie, obszar ten zostanie usunięty z zakresu kompetencji ministra właściwego ds. energii, aby "nie doprowadzić do nakładania się zadań w tym obszarze między dwoma działam".

Skutki prawne powołania ministerstwa przemysłu

Skutkiem ma być także dokonanie nowelizacji szeregu ustaw ustalających kompetencje ministra właściwego do spraw energii i ich przeniesienie na ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi, z uwzględnieniem współdziałania z ministrem właściwym do spraw energii, tam gdzie jest to uzasadnione.

Z kolei obszar rozwoju i wykorzystania energetyki prosumenckiej oraz rozproszonej miałby trafić do działu "klimat".

autor: Mateusz Babak