Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w maju o 1,5 proc. rdr i spadku o 1,8 proc. mdm. Niestety produkcja przemysłowa zmniejszyła się o 1,7 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 4,6 proc., podał Główny Urząd Statystyczny.

Produkcja przemysłowa po wyeliminowaniu czynników sezonowych

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w maju produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,7 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,1 proc. niższym w porównaniu z kwietniem.

Reklama

Wyniki produkcji przemysłowej za maj i kwiecień

Wzrost produkcji sprzedanej w maju odnotowano w 14 działach gospodarki, spadek w 19, podał GUS

Według wstępnych danych, w maju 2024 r. wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 14 działach przemysłu - podał Główny Urząd Statystyczny. Spadek produkcji wystąpił w 19 działach.

"Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem ub. roku, wystąpił w 14 działach, m.in. w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 7,1 proc., w gospodarce odpadami; odzysku surowców – o 6,0 proc., w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 5,5 proc., pozostałego sprzętu transportowego – o 4,9 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 3,3 proc., artykułów spożywczych – o 2,2 proc." - napisano w komunikacie.

"Spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 19 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 29,7 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 13,4 proc., w produkcji maszyn i urządzeń – o 8,2 proc., wyrobów z metali – o 8,0 proc., metali– o 6,9 proc., napojów – o 6,3 proc., mebli – o 5,0 proc., w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 3,7 proc." - dodano.

Obroty w przemyśle w marcu spadły w Polsce rdr o 17,0 proc.

Obroty w przemyśle w Polsce w marcu spadły rdr o 17,0 proc. wobec wzrostu o 13,5 proc. rok wcześniej, a obroty na eksport i wywóz spadły o 17,2 proc. wobec wzrostu o 9,3 proc. rok wcześniej - podał GUS w opracowaniu kwartalnym.

Udział eksportu w obrocie ogółem w Polsce wyniósł 35,3 proc., tak jak rok temu.

(PAP Biznes)

map/ ana/ jz/ asa/