"Umowa ta jest kolejnym przykładem naszej dobrej współpracy, a obszar, który wspiera pożyczka, wpisuje się w 'zielone' priorytety Polski i EBI" - powiedział Kościński, cytowany w komunikacie.

"Dzięki nowej umowie, Europejski Bank Inwestycyjny może dalej wspierać rozwój polskich obszarów wiejskich w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska. Powstaną nie tylko nowe miejsca pracy, ale też sektor małych i średnich przedsiębiorstw uzyska znaczący impuls modernizacyjny w zakresie produkcji i przetwórstwa żywności" - dodała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska.

Umowa ma na celu wspieranie inwestycji w rolnictwie, przetwórstwie rolnym oraz dystrybucji produktów rolnictwa. Ma zwiększać konkurencyjność oraz promowanie produkcji przyjaznej dla środowiska. Przyczyni się do tworzenia miejsc pracy i rozwoju wsi. Przewiduje również istotne wsparcie dla inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie modernizacji produkcji rolnej i przetwarzania żywności, szczególnie w obszarach produkcji o wysokiej wartości dodanej, włączając w to produkcję zwierzęcą. W ramach projektu wspierane będą również inwestycje w sektor leśnictwa.

Reklama

Europejski Bank Inwestycyjny od początku funkcjonowania w Polsce, tj. od 1990 roku, zaangażował środki na łączną kwotę prawie 76 mld euro. Kredyty oferowane przez EBI charakteryzują się konkurencyjnymi warunkami finansowymi i stanowią jedno ze źródeł pozyskiwania finansowania dłużnego przez Skarb Państwa, samorządy terytorialne oraz podmioty prywatne, zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa.