W ostatnim czasie żywność na całym świecie była o prawie 21 proc. droższa niż średnia z lat 2014-2016, na podstawie której obliczana jest wartość bazowa indeksu wynosząca 100 punktów – podaje portal Statista.

Ceny oleju palmowego napędzają wzrost indeksu od czwartego kwartału 2020 r., ale globalne ceny zbóż i cukru również wykazały znaczny skok w ostatnich miesiącach. To przekłada się na poziom cen żywności niewidziany od lat. Susza i zakłócenia w produkcji spowodowane przez pandemię wraz z wysokim popytem z powodu indyjskiego festiwalu Diwali doprowadziły do wyczerpania światowych zapasów oleju palmowego, co z kolei spowodowało wzrost cen. W przypadku zbóż, silny popyt z Chin spowodował wzrost cen – zwłaszcza sorgo i kukurydzy. Pogarszające się perspektywy zbiorów w USA i Ameryce Łacińskiej również przyczyniły się do wzrostu cen kukurydzy. Słabe zbiory w Brazylii spowodowały wzrost cen cukru o prawie 4 procent w kwietniu.

Początkowo zakłócenia związane z pandemią koronawirusa spowodowały wzrost cen żywności, ale ze względu na następujące spowolnienie gospodarcze i międzynarodowy spadek popytu, na początku 2020 roku ceny faktycznie spadły, osiągając najniższy poziom w maju. Według ONZ, spadające ceny ropy naftowej również miały wpływ na początkowy spadek cen żywności. W miarę jak kryzys się przedłużał i kraje przynajmniej częściowo wznawiały działalność, światowy popyt i ceny ponownie wzrosły w lecie. Jak pokazuje przykład oleju palmowego, pandemiczne zakłócenia mogą spowodować dalszy wzrost cen.

statista.com