"Jak wynika z tegorocznej edycji raportu The Economic Impact of Huawei in Poland, polska gospodarka otrzymała od Huawei potężny impuls do rozwoju w 2019 roku. Poza wpływem na wzrost gospodarczy i tworzeniem nowych miejsc pracy, firma wygenerowała 750 mln zł wpływów do budżetu, wynikających z podatku dochodowego płaconego zarówno przez samą firmę, jak i jej pracowników oraz dostawców. To najlepszy wynik spośród wszystkich firm z branży ICT w Polsce" - czytamy w komunikacie.

Dokonując analizy, autorzy raportu "The Economic Impact of Huawei" wzięli pod uwagę trzy rodzaje wpływu: bezpośredni (liczbę miejsc pracy, wysokość zarobków, zysków czy wpływów z podatków); pośredni (generowany przez łańcuch dostaw dzięki zakupom towarów i usług od lokalnych dostawców) oraz wynikający z wydawania pieniędzy na krajowym rynku (podliczając wydatki własne pracowników i współpracowników Huawei), podano także.

"Zgodnie z naszą strategią 'W Europie, dla Europy', Huawei działa na rzecz wspierania tych gospodarek, na których jest obecny. W Polsce jesteśmy od 16 lat. To tu znajduje się regionalna siedziba Huawei, z której zarządzamy 27 innymi rynkami, tutaj inwestujemy w rozwój edukacji i inicjatyw, wspierających innowacyjność i przedsiębiorczość. Polska jest sercem naszych działań i swoim zaangażowaniem chcemy wspierać jej rozwój" - powiedział dyrektor strategii i komunikacji Huawei Polska Ryszard Hordyński, cytowany w komunikacie.

Oxford Economics szacuje, że w 2019 roku bezpośredni wkład firmy do polskiego PKB wyniósł ponad 407 mln zł, co oznacza roczny wzrost w wysokości ponad 20% w ciągu ostatnich lat. W ubiegłym roku koncern zatrudnił też niemal dwa razy więcej pracowników niż w 2015 roku, podano także.

"Cały czas wspieramy też naszych lokalnych dostawców. Łączna kwota naszych wydatków 2019 roku wyniosła ponad 497 mln zł co stanowi wzrost o 46,5 proc. rocznie miedzy 2015 a 2019 r." - dodał Hordyński.

Według raportu, Huawei odegrał w 2019 roku również ogromną rolę w zakresie badań i rozwoju. W Warszawie założył jedno ze swoich centrów badawczo-rozwojowych i przeznaczył ok. 42 mln zł na rozwój swojego ekosystemu.

"Mówiąc o długoterminowym wpływie Huawei na gospodarkę. nie możemy zapominać o inicjatywach edukacyjnych i społecznych, które z długim terminie mogą przynieść ogromne korzyści. Edukacja nowych, młodych nowych talentów to najlepsza inwestycja, ponieważ to ci ludzie będą decydować o tym jak będą funkcjonować organizacje w przyszłości. W 2019 r. zrealizowaliśmy szóstą edycję programu edukacyjnego Seed For The Future. Ponadto podjęliśmy współpracę z Politechniką Poznańską. Tego typu działania swoją kontynuację mają w tym roku. W 2020 r. nawiązaliśmy m.in. współpracę z Muzeum Narodowym, dzięki której powstała cyfrowa wystawa. Z Akademią Leona Koźmińskiego rozwijamy studia z zakresu cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji. Cały czasy czas angażujemy się w inicjatywy, których celem jest zwalczanie wszelkiego rodzaju wykluczeń, czy to społecznych, czy cyfrowych" - podsumował Hordyński.