"W konsekwencji transakcji dotyczącej S-I, Orange Polska oczekuje, że rozpozna jednorazowy zysk w wysokości około 1,6 mld zł. Zysk ten obejmuje wynik na sprzedaży 50% udziałów w S-I do APG (przed opodatkowaniem) oraz rewaluację pozostałych 50% udziałów będących własnością OPL. Zamknięcie transakcji jest uwarunkowane uzyskaniem zgód właściwych organów do spraw konkurencji i jest oczekiwane do końca sierpnia 2021 r." - czytamy w komunikacie.

Orange Polska poinformował o realizacji kluczowych etapów na drodze do rozpoczęcia działalności operacyjnej spółki Światłowód-Inwestycje (S-I) oraz sprzedaży do APG 50% jej udziałów:

Reklama

"1. 14 lipca 2021 r. S-I podpisał z bankami BNP Paribas Bank Polska S.A., ING Bank N.V., Santander Bank Polska S.A., Societe Generale oraz European Investment Bank umowy dotyczące dłużnego finansowania. Na ich podstawie S-I będzie miał dostęp do finansowania do wysokości 3,1 mld zł w celu sfinansowania swojego ambitnego planu budowy sieci światłowodowej do około 1,7 mln gospodarstw domowych do 2025 roku. Finansowanie zostało zawarte na 7 lat i jest głównie uwarunkowane finalizacją transakcji pomiędzy OPL i APG. Finansowanie to nie jest gwarantowane przez OPL.

2. Na początku lipca Orange Polska dokonał transferu rzeczowego do S-I w postaci istniejących łączy światłowodowych do 672 tys. gospodarstw domowych. Wraz z tymi łączami S-I otrzymało hurtowy dostęp do ponad 170 tys. aktywnych klientów OPL, którzy dziś korzystają z usług światłowodowych na tej sieci" - czytamy dalej.

Zgodnie z podpisaną w kwietniu umową, za 50% udziałów w spółce joint venture Światłowód Inwestycje fundusz APG ma zapłacić 1 374 mln zł. Jak wówczas informowano, pierwsza transza w wysokości 887 mln ma wpłynąć na konta Orange Polska jeszcze w III kw. br., a pozostałe 487 mln zł zostanie rozliczone w latach 2022-2026 adekwatnie do harmonogramu realizowanych inwestycji. APG i Orange Polska będą współkontrolować spółkę posiadając po 50% udziałów po finalizacji transakcji.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11 508 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)