W złotych dodatnie saldo rachunku bieżącego wyniosło 1,57 mld zł i w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. spadło o 7,26 mld zł.

Łączna wartość salda rachunku bieżącego i kapitałowego w I kwartale 2018 r. była dodatnia i wyniosła 7,3 mld zł. Relacja salda rachunku bieżącego i kapitałowego do PKB, w omawianym kwartale, wyniosła 1,5 proc.

Wartość wyeksportowanych towarów została oszacowana na poziomie 215,7 mld zł, zaś wartość importu w wysokości 219,4 mld zł.

"O wzroście eksportu towarów o 3,4 mld zł tj. o 1,6 proc. zadecydowała głównie sprzedaż za granicę towarów konsumpcyjnych – trwałego użytku (głównie odbiorników telewizyjnych i mebli) oraz nietrwałych (wyrobów tytoniowych i środków higieny). Utrzymała się również wzrostowa tendencja eksportu odzieży" - napisano.

"Przyrost importu o 9,9 mld zł, tj. o 4,7 proc. w dużej części wynikał ze zwiększonej wartości zakupionych paliw i surowców, nowych i używanych samochodów osobowych oraz jednostkowej transakcji związanej z zakupem samolotu" - dodano.

Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 3,7 mld zł. W analogicznym kwartale 2017 r. saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 2,8 mld zł.