Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Aplisens rozwiązał odpis aktualizacyjny aktywo podatkowe, co zwiększy jednostkowy i skonsolidowany wynik finansowy netto o 5,2 mln zł, podała spółka.
"Zarząd podjął decyzję o rozwiązaniu odpisu aktualizującego aktywo podatkowe, które utworzone zostało w związku z uzyskaniem pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego dochodu wypracowanego w zakładzie położonym na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Radomiu" - czytamy w komunikacie.
Odpis aktualizacyjny został utworzony w związku z brakiem spełnienia zobowiązań wynikających z zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie, zgodnie z którym spółka miała m.in. ponieść nakłady inwestycyjne o wartości nie mniejszej niż 29,7 mln zł. W latach 2015-2016 w księgach utrzymywany był odpis aktualizujący aktywo podatkowe w wysokości 90% jego wartości ze względu na konieczność spełnienia warunków inwestycyjnych.
W związku z faktem, że według stanu na 31 grudnia 2017 r. Aplisens spełnia warunki uprawniające do korzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zarząd postanowił rozwiązać odpis aktualizacyjny.
"Emitent szacuje, że wartość rozwiązanego odpisu wpłynie na wzrost wyniku finansowego netto Aplisens S.A. i odpowiednio wyniku skonsolidowanego netto o 5,2 mln zł" - czytamy dalej.
Wartość aktywa z tytułu pomocy publicznej na 31 grudnia 2017 r. wynosi 6,1 mln zł.
Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.
(ISBnews)