Warszawa, 06.10.2017 (ISBnews) - W wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Awbud zawarto transakcje, których przedmiotem było 867 150 akcji, podał Dom Maklerski BDM jako podmiot pośredniczący.
"Ilość akcji na jaką złożono zapisy przekroczyła ilość akcji na jaką zostało ogłoszone wezwanie, w skutek czego nastąpiła redukcja zapisów, której średni poziom wyniósł 56,1%" - czytamy w komunikacie.
Abadon Real Estate (podmiot nabywający akcje w ramach wezwania) nabędzie prawa z w/w akcji w dniu rozliczenia transakcji tj. 11 października 2017 r., podano także.W sierpniu Murapol ogłosił wezwanie na 867 150 akcji Awbudu, uprawniających do wykonywania 10,52% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 7,5 zł za sztukę. Podmiotem nabywającym akcje był Abadon Real Estate. Podmiotem pośredniczącym - Dom Maklerski BDM. Nabywający w wyniku wezwania zamierzał osiągnąć 2 059 150 akcji, uprawniających do wykonywania 24,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wzywający posiadał poprzez podmioty zależne 55,48% głosów, co odpowiada 4 573 194 akcjom.
Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2016 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 268 mln zł.
Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna jest w kilkunastu miastach. Murapol zakontraktował sprzedaż 3 042 mieszkań w 2016 roku, co oznacza wzrost o blisko 27% r/r.
(ISBnews)