Jak czytamy w komunikacie, Polska ma być wśród największych beneficjentów Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Korzystanie z tych środków w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 będzie wymagało przygotowania Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji (TPST).

"Chcemy dobrze zainwestować środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Podczas toczących się negocjacji dla Polski ważne jest, żeby w regionach silnie uzależnionych od wydobycia i spalania węgla kamiennego, węgla brunatnego czy torfu udało się zachować możliwość dofinansowania inwestycji w bardziej przyjazne środowisku źródła energii, takie jak instalacje gazu ziemnego – mówiła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas drugiego spotkania grupy roboczej wspierającej polskie województwa w przygotowaniu TPST.

Jak przypomniał resort, zaproponowane w toczących się negocjacjach wieloletnich ram finansowych i funduszu odbudowy zwiększenie budżetu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji do 40 mld euro dałoby możliwość wykorzystania przez Polskę kwoty do 8 mld euro. Przy założeniu wymaganego współfinansowania krajowego byłyby to inwestycje o wartości około 11 mld euro. Co najmniej takiej wartości inwestycje powinny znaleźć się w Terytorialnych Planach Sprawiedliwej Transformacji - czytamy w komunikacie.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że pod koniec maja Komisja Europejska przedstawiła propozycje zmian budżetowych, w tym dotyczące Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Polska nadal ma pozostać największym beneficjentem FST, jednak Komisja Europejska zaostrzyła stanowisko dotyczące celu neutralności klimatycznej, uzależniając wydatkowanie środków FST od osiągnięcia neutralności klimatycznej na poziomie kraju, a nie jak wcześniej całej UE.

Negocjacje w zakresie propozycji Komisji Europejskiej nadal trwają i będą się toczyć między innymi w tym tygodniu podczas szczytu Rady Europejskiej. Przywódcy państw mają po raz pierwszy od wybuchu pandemii spotkać się nie wirtualnie, ale na miejscu w Brukseli. Priorytetem Prezydencji Niemieckiej – która rozpoczęła się 1 lipca i będzie trwała do końca roku – jest jak najszybsze zakończenie procesu negocjacji - wskazuje resort w komunikacie.

Według MFiPR, szansę na wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji mają województwa śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie.

Jak dodano, Polska zabiega o to, by z pomocy mogły korzystać także kolejne 3 województwa: lubelskie, łódzkie i małopolskie. 2 mln zł (0,5 miliona euro) wsparcia dla przygotowania Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji dla województw śląskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego Polska otrzymała od Komisji Europejskiej z Programu Wspierania Reform Strukturalnych UE.

Jednocześnie MFiPR zamierza podobną kwotą wesprzeć przygotowanie planów w pozostałych 3 województwach - czytamy. (PAP)

lgs/ mmu/