Warszawa, 21.12.2020 (ISBnews) - Wartość inwestycji, które otrzymały dofinansowanie z Unii Europejskiej (UE) do 20 grudnia br. wyniosła 507,5 mld zł, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR). Według umów podpisanych do tego dnia, kwota dofinansowania w części UE wynosiła 308,6 mld zł.
"Do 20 grudnia 2020 roku podpisano z beneficjentami 81 836 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 507,5 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 308,6 mld zł, czyli 90,4% całej dostępnej alokacji środków UE" - czytamy w komunikacie.
Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 20 grudnia 2020 roku złożono 167 557 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 824,9 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 511,7 mld zł, tj. 149,8% funduszy na lata 2014-2020
"Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 261,3 mld zł, w tym dofinansowanie UE 178,8 mld zł, co stanowi 50,9% alokacji" - czytamy także.
(ISBnews)