Warszawa, 25.01.2021 (ISBnews) - Wartość inwestycji, które otrzymały dofinansowanie z Unii Europejskiej (UE) do 24 stycznia br. wyniosła 515,2 mld zł, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR). Według umów podpisanych do tego dnia, kwota dofinansowania w części UE wynosiła 313,3 mld zł.
"Do 24 stycznia 2021 roku podpisano z beneficjentami 84 171 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 515,2 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 313,3 mld zł, czyli 91,2% całej dostępnej alokacji środków UE." - czytamy w komunikacie.
Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 24 stycznia 2021 roku złożono 170 981 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 831,4 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 516,2 mld zł, tj. 150,3% funduszy na lata 2014-2020.
"Do 24 stycznia 2021 roku podpisano z beneficjentami 84 171 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 515,2 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 313,3 mld zł, czyli 91,2% całej dostępnej alokacji środków UE." - czytamy także.
(ISBnews)