"Walne zgromadzenie Mostostal Warszawa [...] postanawia zysk netto w wysokości 4 291 795,39 zł za rok obrotowy 2020 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w treści uchwały.

Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 365,48 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)