W danych podanych przez SECO w czwartek uwzględniono sankcje nałożone na 1239 osób, 116 przedsiębiorstw i 15 nieruchomości według stanu na 25 listopada. W podsumowaniu szwajcarskiego rządu zawarto także dane dotyczące rosyjskich aktywów znajdujących się w Szwajcarii - zarówno tych, na które nałożono sankcje, jak i tych, na które ich nie nałożono - które od czerwca podlegają obowiązkowi sprawozdawczemu. Ich kwota wynosi łącznie 46,1 mld franków szwajcarskich (ok. 48 mld dolarów).

Rząd wyjaśnił, że obywatele szwajcarscy lub państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz osoby posiadające zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w Szwajcarii są zwolnione z obowiązku sprawozdawczego w kraju. Wymóg dotyczy ponadto tylko depozytów powyżej 100 tys. franków (ok. 105 tys. dolarów). Jak przekazał SECO, poziom zgłoszonych aktywów "nie może być zatem utożsamiany z łączną kwotą środków pochodzenia rosyjskiego znajdujących się w Szwajcarii".

Odkąd rząd Szwajcarii zdecydował się 28 lutego, aby dołączyć do sankcji UE nałożonych na Rosję, regularnie aktualizuje czarną listę przedsiębiorstw oraz osób prywatnych i stosuje się do każdego kolejnego pakietu unijnych sankcji, tak jak ostatnio do najnowszych ograniczeń, wycelowanych w rosyjski sektor naftowy - przekazał portal Swissinfo.

Reklama

Organizacje pozarządowe, jak i krytycy z zagranicy, wielokrotnie wyrażali przekonanie, że władze Szwajcarii nie robią wystarczająco dużo, aby zablokować wielkie ilości rosyjskich pieniędzy znajdujące się w kraju - dodał szwajcarski serwis.

W połowie września rząd Szwajcarii podjął decyzję o całkowitym zawieszeniu umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom rosyjskim. Wcześniej zawieszenie analogicznej umowy zatwierdziła UE. W lipcu prezydent Szwajcarii Ignazio Cassis oświadczył w Lugano na zakończenie międzynarodowej konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, że brakuje podstawy prawnej, aby zarekwirować zamrożone rosyjskie aktywa i przekazać je Ukrainie.