Przedstawicielom związków zawodowych chodzi o to, żeby nauczyciele mogli kończyć aktywność zawodową po 30 latach pracy, w tym 20 latach w oświacie. Resort edukacji odpowiada, że jeśli takie rozwiązanie miałoby funkcjonować, to najwcześniej za dwa lata, tj. od września 2024 r., i na pewno nie obejmie wszystkich nauczycieli. Przemysław Czarnek, minister edukacji, chce przede wszystkim rozwiązać problem, z którym system edukacji zderzy się za kilka lat - z nadwyżką nauczycieli w porównaniu do malejącej liczby uczniów. Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę ma kłopot rozwiązać. Za dwa miesiące minister Czarnek ma ponownie spotkać się ze związkami zawodowymi w ramach zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświatowych i dyskutować nad konkretnymi już rozwiązaniami.