Problem dotyczy osób, którym prawo do ulgi dla seniorów nie przysługuje za cały 2022 r., a tylko za jego część, bo przez drugą część roku nie spełniali warunków zwolnienia z podatku.
Z otrzymywanej teraz w lutym informacji PIT-11 (wysyłanej przez płatnika, np. pracodawcę) seniorzy nie dowiedzą się, jaka część ich przychodów jest zwolniona z podatku, a jaka nie jest. Pracodawca wykazuje w PIT-11 wszystkie należności ze stosunku pracy otrzymane przez podatnika od dnia ukończenia wieku emerytalnego. Nie rozgranicza, jaka część przychodów jest zwolniona z podatku na podstawie ulgi dla seniorów. Emeryt musi zrobić to sam.

Emeryt to osoba świadoma

Reklama
Ministerstwo Finansów nie ma jednak obaw: Pracujący emeryci to – jak twierdzi resort – „osoby świadome, także co do przysługujących im praw podatkowych”.
„Jeśli w trakcie roku korzystali z ulgi dla pracujących seniorów, a później przeszli na emeryturę i następnie podjęli ponownie pracę, będą wiedzieli, że ulgą objęte są wyłącznie należności za pracę uzyskaną w miesiącach przed przejściem na emeryturę” – wyjaśnił Jarosław Szatański, dyrektor departamentu podatków dochodowych MF.