CIE - jakie uzyskamy informacje?

Jak podkreśla się w uzasadnieniu projektu, za pośrednictwem CIE użytkownicy będą mieli dostęp np. do informacji poglądowej o stanie oszczędności emerytalnych i wysokości przyszłych świadczeń. W jednym miejscu mają być prezentowane informacje o stanie kont w filarze publicznym, czyli przede wszystkim w systemach prowadzonych przez ZUS i KRUS, prywatnym filarze pracowniczym, czyli w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz w Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE), oraz w prywatnym filarze indywidualnym: IKE, IKZE i OFE. Informacje z CIE będzie można uzyskać za pośrednictwem domeny gov.pl albo poprzez aplikację mobilną.

Reklama

Jak podkreśla się w uzasadnieniu projektu, "Polacy nie mają komfortu panowania nad całością swoich oszczędności gromadzonych z myślą o przyszłości", jak również "nie ma jednego, spójnego, docelowego miejsca, gdzie taką informację można całościowo uzyskać bez konieczności zwracania się do wielu instytucji". W efekcie, jak ocenia się w uzasadnieniu, "powoduje to także niskie zainteresowanie oszczędzaniem, niską dyscyplinę w oszczędzaniu, a nawet potencjalnie ograniczone zaufanie do instytucji gromadzących oszczędności".

Co udostępnią ZUS i KRUS?

Zgodnie z projektem, za gromadzenie, porządkowanie i organizowanie informacji emerytalnych i usług elektronicznych w ramach CIE odpowiedzialny będzie Polski Fundusz Rozwoju. Na PFR będą spoczywały obowiązki zapewnienia ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych zgromadzonych w CIE, integralności danych zgromadzonych w CIE oraz zapewnienia podmiotom obowiązanym dostępu do systemu CIE. PFR umożliwi także integracje systemu CIE i systemów teleinformatycznych ZUS i KRUS oraz podmiotów obowiązanych.

Zgodnie z projektem PFR i podmioty grupy PFR mają opracować architekturę, uruchomienie i wdrożenie infrastruktury informatycznej systemu CIE, ZUS i KRUS mają udostępniać informację o kontach i subkontach ubezpieczonych, a także prowadzić działania informacyjne i promocyjne systemu CIE.

Dział informatyzacji KPRM będzie miał za zadanie integrację systemu CIE z serwisem internetowym gov.pl i publiczną aplikacją mobilną, integrację z Węzłem Krajowym Identyfikacji Elektronicznej w zakresie uwierzytelnienia użytkownika CIE, za dostęp i wymianę informacji pozyskanych z rejestrów publicznych.

Zgodnie z projektem, maksymalny limit wydatków budżetu państwa w latach 2022–2031 tytułem budowy i działania CIE określono na 215 mln zł.