Komu przysługuje ulga na internet?

Ulga jest dostępna dla podatników, którzy opłacają internet i są widoczni na dowodach uiszczania rachunków. Innymi słowy, są to osoby, które podpisały umowę z dostawcą usług internetowych. Warto zaznaczyć, że odliczenie podatkowe nie jest jednak dostępne dla każdego, trzeba spełnić pewne warunki.

Przede wszystkim ulga na Internet przysługuje podatnikom rozliczającym się w odpowiednich formularzach PIT: PIT-28, PIT-36, i PIT-37, pod warunkiem że wydatki na te nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Reklama

Z ulgi skorzystać mogą ci, którzy korzystają z niej pierwszy raz lub skorzystali z niej w roku poprzedzającym rozliczenie. Możliwość odliczenia jest ograniczona do dwóch kolejnych lat, co oznacza, że nie można odliczyć wydatków na Internet, jeśli w jednym roku skorzystało się z ulgi, a w kolejnym nie, w celu uwzględnienia odliczeń w następnym roku.

Ile wynosi ulga na internet w 2024 roku?

Ulga na internet pozwala odliczyć maksymalnie 760 zł od dochodu jednej osoby. Jest to kwota stała, niezależna od faktycznej wysokości poniesionych wydatków, o ile te nie przekraczają wspomnianej kwoty. W przypadku małżeństw rozliczających się wspólnie możliwe jest podwojenie tej kwoty do 1520 zł, pod warunkiem że na fakturach lub rachunkach widnieją dane małżonków.

Dokumenty potrzebne do odliczenia ulgi

Podatnik chcący skorzystać z tej ulgi, musi dysponować dokumentacją potwierdzającą poniesione wydatki na Internet, taką jak faktury czy rachunki, które zawierają dokładną kwotę wydatków oraz dane podatnika.

Ważne jest, aby faktury były wystawione na osobę, która bezpośrednio zawarła umowę z dostawcą i chce dokonać rozliczenia.