"Wzrost zadłużenia w grudniu 2023 r. był głównie wypadkową:

• potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+49,5 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa w wysokości 42,9 mld zł, zarządzania środkami europejskimi (+6,5 mld zł) oraz konsolidacji zarządzania płynnością (+1,7 mld zł),

• zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-18,6 mld zł),

Reklama

• przekazania obligacji skarbowych na podstawie innych ustaw niż ustawa o finansach publicznych (+6,5 mld zł),

• zmiany pozostałego zadłużenia SP (-0,8 mld zł), w tym spadku depozytów jednostek sektora finansów publicznych (-0,7 mld zł), spadku depozytów jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych (-2,0 mld zł) w ramach konsolidacji zarządzania płynnością,

• różnic kursowych (-0,3 mld zł) – umocnienia PLN wobec EUR o 0,03%, wobec USD o 1,2%, wobec CNY o 0,8% oraz osłabienia wobec JPY o 2,7%" - czytamy w komunikacie.

"Wzrost zadłużenia od początku 2023 r. był głównie wypadkową:

• potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+137,6 mld zł), głównie jako wynik deficytu budżetu państwa w wysokości 85,6 mld zł, konsolidacji zarządzania płynnością (+38,2 mld zł) oraz zarządzania środkami europejskimi (+14,3 mld zł),

• zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-17,7 mld zł),

• przekazania obligacji skarbowych na podstawie innych ustaw niż ustawa o finansach publicznych (+21,6 mld zł),

• zmiany pozostałego zadłużenia SP (-14,8 mld zł), w tym spadku depozytów jednostek sektora finansów publicznych (-14,3 mld zł) oraz jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych (-6,7 mld zł) w ramach konsolidacji zarządzania płynnością oraz wzrostu pożyczek udzielonych przez jednostki sektora finansów publicznych (+5,0 mld zł),

• różnic kursowych (-24,5 mld zł) – umocnienia PLN wobec EUR o 7,3%, wobec USD o 10,6%, wobec CNY o 12,8% oraz wobec JPY o 16,8%" - czytamy dalej.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w grudniu 2023 r. wzrosło o 16,1 mld zł, co było wynikiem salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +15,8 mld zł), oszczędnościowych SPW (+3,2 mld zł) oraz pozostałego zadłużenia SP (-2,9 mld zł), wskazał też resort.

W grudniu 2023 r. zadłużenie w walutach obcych wzrosło o 20,7 mld zł, co było wynikiem: dodatniego salda emisji długu; różnic kursowych (-0,3 mld zł).

"Od początku 2023 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 92,6 mld zł. Zadłużenie nominowane w walutach obcych wzrosło w tym okresie o 15,1 mld zł, co było wypadkową: wzrostu długu w EUR (+5,5 mld EUR), wzrostu długu w USD (+3,0 mld USD), wzrostu długu w JPY(+85,4 mld JPY), przy braku zmian w zadłużeniu nominowanym w CNY; różnic kursowych (-24,5 mld zł)" - napisano także.

Zadłużenie Skarbu Państwa w styczniu

Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,4% m/m i wyniosło ok. 1 365 mld zł na koniec stycznia 2024 r., podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane.

"Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec stycznia 2024 r. wyniosło ok. 1 365,0 mld zł, co oznaczało wzrost o 18,8 mld zł (+1,4%) m/m. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:

• dług krajowy: ok. 1.061,2 mld zł,

• dług w walutach obcych: ok. 303,8 mld zł (tj. 22,3% całego długu SP)" - czytamy w komunikacie.

Resort podał także, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec grudnia 2023 r. wyniosło 1 346 199,4 mln zł.