Kto nie musi składać zeznania podatkowego?

Osoby, które otrzymają PIT-40A ( i nie uzyskują innych dochodów niż emerytura/renta), nie muszą składać zeznania podatkowego do urzędu skarbowego.

Renciści i emeryci mogą złożyć zeznanie, gdy chcą skorzystać z odliczeń. Mogą też przekazać 1,5 proc. podatku na OPP (organizację pożytku publicznego) - jeżeli to inna organizacja (niż w ubiegłym roku), trzeba wypełnić w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

Reklama

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Rodzaje ulg podatkowych. Co możesz odliczyć?

W przypadku PIT-11A lub PIT-11 można samodzielnie złożyć zeznanie do urzędu skarbowego albo poczekać do 30 kwietnia 2024 r. (wtedy urząd zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2023 r., wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT).

PIT-40A

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści z ZUS, którzy pobierali świadczenie przez cały rok kalendarzowy. Wynikiem ich rozliczenia będzie niedopłata podatku lub rozliczenie wyniesie 0 zł.

PIT-40A dotyczy też emerytów i rencistów mieszkających za granicą - w państwach z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania (a ich świadczenia z ZUS są opodatkowane w Polsce).

PIT-11A

  • PIT-11A otrzymają osoby, które pobierały świadczenia inne niż emerytura lub renta (np. zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, świadczenia rehabilitacyjne). Deklaracje dostaną również osoby, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są już świadczeniobiorcami (w momencie rozliczenia);
  • PIT-11A dotyczy też osób, które zadeklarowały wspólne rozliczenie z małżonkiem/dziećmi, wnioskowały o zaliczkę na podatek według wyższej skali oraz zrezygnowały z PIT-40A.

PIT-11

  • PIT-11 otrzymają osoby, które pobierały świadczenie po osobie zmarłej, alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny, jeżeli pozostają w rozdzielności majątkowej - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ile trzeba czekać na zwrot podatku na konto?

Kiedy dostaniemy zwrot na konto? Ile trzeba czekać na pieniądze? Wszystko zależy od tego, w jakiej formie dostarczymy zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego.

  • online: do 45 dni od dnia złożenia deklaracji.
  • papierowy formularz: do 90 dni od dnia złożenia deklaracji.

Ponadto na termin wpływają też dodatkowe czynniki. Przy posiadaniu Karty Dużej Rodziny zwrot podatku powinien nastąpić w ciągu 30 dni od złożenia deklaracji.

Na czas wpływają też np. błędy w deklaracji; urząd skarbowy może wezwać do ich poprawienia, co wydłuży czas oczekiwania na pieniądze.