Podatnik może podlegać odpowiedzialności karno-skarbowej w trzech sytuacjach:

  • Niezłożenie zeznania rocznego w określonym ustawowym terminie.
  • Złożenie zeznania rocznego, ale nieopłacenie lub niedopłacenie podatku należnego urzędowi skarbowemu.
  • Niezłożenie deklaracji i nieuiszczenie podatku.

Te działania mogą być klasyfikowane jako wykroczenia skarbowe lub przestępstwa. Jeśli doszło do uszczuplenia należnego podatku, jest to wykroczenie. W przeciwnym razie jest to wykroczenie skarbowe, za które grozi mniej dotkliwa kara.

Reklama

Do kiedy złożyć PIT?

Od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 rok należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28. Pracodawcy natomiast są zobowiązani złożyć formularz PIT-11, który zawiera informacje o dochodach i podatkach pracowników, do 31 stycznia, natomiast kopię tego dokumentu pracownicy powinni otrzymać najpóźniej do końca lutego. Nieprzestrzeganie tego terminu może skutkować nałożeniem kar finansowych lub nawet karą pozbawienia wolności.

Nierozliczenie PIT w terminie. Jaka kara?

Kwalifikacja podatnika zwlekającego ze swoimi zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego zależy od kilku czynników, takich jak kwota zaległego podatku, czas opóźnienia oraz indywidualne okoliczności każdego przypadku. W każdej sytuacji Urząd Skarbowy bierze pod uwagę sytuację materialną podatnika oraz intencje, które nim kierowały, na przykład tymczasowe trudności życiowe czy próby uniknięcia zapłacenia podatków.

Osoby, które składają zeznanie podatkowe z minimalnym opóźnieniem, np. dzień lub dwa po terminie, mogą być traktowane inaczej niż ci, którzy nie składają deklaracji mimo wezwań. Ostateczna decyzja w sprawie kary uwzględnia te wszystkie czynniki i jest podejmowana indywidualnie dla każdego przypadku.

Za niezłożenie deklaracji PIT w terminie grożą wysokie kary finansowe. Reguluje je art. 54 ustawy z dnia 10 września 1999 roku Kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z informacjami zawartymi w ustawie - podatnik może zostać ukarany grzywną o wartościsięgającej nawet 720 stawek dziennych oraz karą pozbawienia wolności do 5 lat. Te kary mogą być łączone, zależnie od stopnia szkody, jaką podatnik wyrządził państwu, nie wypełniając swoich obowiązków podatkowych.

Kontrola skarbowa, utrata ulg i naliczenie odsetek

Dodatkowo niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie może skutkować przeprowadzeniem kontroli przez organy skarbowe, utratą ulg oraz naliczeniem odsetek od nieuregulowanych zobowiązań. Możliwe jest uniknięcie kar poprzez poinformowanie organu kontrolnego o opóźnieniu w złożeniu deklaracji podatkowej i przedstawienie przyczyn tej sytuacji. Można to zrobić zarówno pisemnie, jak i ustnie.

W takim oświadczeniu należy przedstawić rzetelne powody, które uniemożliwiły złożenie deklaracji podatkowej w terminie, co jest nazywane czynnym żalem. Następnym krokiem jest jak najszybsze złożenie deklaracji PIT do właściwego urzędu skarbowego. W ten sposób istnieje szansa, że unikniemy surowych konsekwencji, a nałożona kara nie będzie tak dotkliwa.