Twój e-PIT to system, w którym Krajowa Administracja Skarbowa przygotowuje wstępne roczne deklaracje podatkowe. Jeśli podatnik składający zeznanie roczne na druku PIT-37 ( m.in. etatowcy) oraz PIT-38 (dochody kapitałowe) po wejściu na swoje konto i przejrzeniu dokumentu nie naniesie poprawek w deklaracji, to 30 kwietnia zostanie ono automatycznie uznane za ostateczne i przesyłane jako formalne rozliczenie podatkowe.

Podatnicy prowadzący własną działalność gospodarczą, osoby otrzymujące dochód z najmu nieruchomości oraz inne osoby, które rozliczają się na formularzach PIT-36, PIT-36L, PIT-39, PIT-OP, czy PIT-28 powinny zdecydowanie same przygotować zeznania podatkowego. W ich przypadku zachodzi konieczność uzupełnienia danych o przychodach, kosztach uzyskania przychodu, składkach na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, a także wszelkich ulgach i odliczeniach. I to właśnie one są piętą achillesową systemu Twój e-PIT.

Na co zwrócić uwagę?

Reklama

Niestety sporo błędów pojawia się w zeznaniach przygotowanych automatycznie przez skarbówkę w obszarze rozliczenia przysługujących ulg podatkowych. Wprawdzie system często automatycznie je uwzględnia, to jednak nie zwalnia podatnika ze sprawdzenia, czy system uwzględnił je wszystkie i czy zostały one prawidłowo zastosowane.

System Twój e-PIT może nie uwzględnić wszystkich przysługujących podatnikowi ulg lub może odliczyć nienależne ulgi. Przykładem może być ulga na dzieci, która przysługujetylko do ukończenia przez nie 18 roku życia. System Twój e-PIT automatycznie uwzględnia jedynie te ulgi, które zostały wykazane w poprzednim roku, pomijając potencjalne zmiany w statusie dziecka, które wpływają na prawo do rozliczenia na preferencyjnych warunkach, czytamy w artykule na wydarzenia.interia.pl.

Kara za nienależne odliczenia

Jednak jeśli podatnik skorzysta z nienależnej mu ulgi podatkowej, a KAS wykryje to podczas kontroli lub weryfikacji złożonych zeznań, to rozpocznie się procedura korygowania złożonego rozliczenia. Dodatkowo KAS najprawdopodobniej zażąda zwrotu nienależnie uzyskanej korzyści podatkowej powiększonej o odsetki za zwłokę.

Przygotowanie przez KAS wstępnych rocznych zeznań podatkowych nie zwalnia to podatników z odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność składanych deklaracji. Ta reguła obowiązuje dla wszystkich rozliczeń zarówno sporządzonych przez KAS jak i przygotowywanych od podstaw przez podatnika.

Deklarację podatkową za rok 2023 r. każdy podatnik ma obowiązek złożyć do dnia 30 kwietnia 2024 r. Termin obejmuje zarówno osoby na umowie o pracę, zlecenie, jak i prowadzące swoją działalność gospodarczą. Za niedopełnienie obowiązku grożą bardzo wysokie grzywny.