- Wydaje mi się, że rynek zdyskontuje te wymogi dużo wcześniej. W interesie dużych graczy jest ustalenie składu swojego portfela inwestycyjnego czy kredytowego. Oni nadadzą ton tej praktyce – twierdzi Paprotny

- Obszary, które są obciążone kapitałowo, czyli będą generowały dodatkowe narzuty w kontekście adekwatności kapitałowej, czy będą powodowały odpisy z tytułu ryzyka kredytowego - to jest coś, co instytucje finansowe będą się starały zrestrukturyzować – mówi Paprotny.