"Grupa znacznie poprawiła pozycję gotówkową oraz zbudowała solidny portfel zamówień we wszystkich segmentach działalności. W części budowlano-infrastrukturalnej posiadamy zamówienia na kwotę ok. 2,5 mld zł. [...] W segmencie generalnego wykonawstwa mamy solidny portfel zamówień - na 2021 r. i lata kolejne - na poziomie ok. 1 mld zł, nieustannie prowadzimy aktywną akwizycję w różnych segmentach budownictwa. [...] Segment infrastrukturalny [...] ma bardzo dobry portfel zleceń - na rok 2021 i lata kolejne wynosi on ponad 710 mln zł. [...] Budrex - nasza spółka budująca wiadukty, mosty i inne obiekty inżynierskie - ma portfel zleceń na wysokim poziomie - ok. 165 mln zł. [...] W Fabryce Domów Modułowych Unihouse [...] cały portfel zleceń [...] na rok bieżący oraz lata kolejne to ponad 320 mln zł" - napisał prezes Leszek Gołąbiecki w liście dołączonym do raportu rocznego za 2020 rok.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,68 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)