"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Kruk S.A. postanawia zysk netto spółki za 2020 rok w kwocie 81 355 730,59 zł przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki.

2. Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy spółki w wysokości 11 zł na jedną akcję nastąpi z zysku netto spółki osiągniętego za 2020 rok w wysokości 81 355 730,59 zł, powiększonego o kwotę 124 784 764,41 zł, stanowiącą kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego.

3. W podziale zysku uczestniczyć będzie 18 740 045 akcji. W wypłacie dywidendy nie będzie uczestniczyć 271 000 akcji własnych skupionych przez spółkę" - czytamy w projekcie uchwały.

Dzień zaproponowano na 24 czerwca, a termin wypłaty dywidendy na 2 lipca 2021 r.

Kruk odnotował 81,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 276,39 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 81,36 mln zł wobec 276,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)