Zwyczajne walne zgromadzenie, które ma zdecydować m.in. o podziale zysku, zostało zwołane na 11 czerwca 2021 r.

Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję ma być uzależniona od zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) odnoszących się do polityki dywidendowej banku w II poł. 2021 r., podano w komunikacie.

Reklama

W przypadku spełnienia warunku wypłaty dywidendy 75% kwota dywidendy na jedną akcję wynosi 3,21 zł, 50% - 2,14 zł, 25% - 1,07 zł. W przypadku niespełnienia warunków wypłaty dywidendy kwotę 283 895 459,96 zł przeznacza się na kapitał rezerwowy, a pozostałą część zysku netto banku za rok 2020 w kwocie 842 528 809,14 zł pozostawia się niepodzieloną, wskazano również.

"Zarząd banku zobowiązany jest podjąć uchwałę w sprawie stwierdzenia spełnienia się lub braku spełnienia się poszczególnych warunków wypłaty dywidendy najpóźniej w dniu 2 września 2021 r., przy czym w przypadku braku wydania do dnia 31 sierpnia 2021 r. (włącznie) stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego odnoszącego się do polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugiej połowie 2021 r. oraz zalecenia nadzorczego Komisji Nadzoru Finansowego odnoszącego się do polityki dywidendowej banku w II połowie 2021 r. żaden z warunków wypłaty dywidendy nie ulega spełnieniu" - czytamy w projekcie uchwały.

Na początku maja br. Bank Pekao rekomendował niewypłacanie dywidendy z zysku za 2020 r., jednocześnie prezes banku Leszek Skiba informował, że bank oczekuje, iż będzie mógł wypłacić dywidendę z zysku za 2020 rok w drugiej połowie tego roku, po uzyskaniu zgody KNF.

Zarząd zarekomendował podział zysku netto za rok 2020 w kwocie 1 126,42 zł w taki sposób, że kwota 283,9 mln zł (ok. 25% zysku) ma być przeznaczona na kapitał rezerwowy, a pozostała część ma pozostać niepodzielona.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 233 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)