Ankieterzy, na zlecenie urzędu miasta, przeprowadzili wywiady z 1109 respondentami w drugim kwartale tego roku. Mieszkańcy reprezentowali adresy domów i mieszkań, wytypowanych drogą losową.

Przedstawiciel składu osobowego danego gospodarstwa odpowiadał na pytania związane z jakością życia i usług publicznych w Krakowie. W badaniu najliczniejszą grupę wiekową (46 proc.) stanowiły osoby w wieku 35-64 lata. Większość (58 proc.) to kobiety. Większość ankietowanych była w związku małżeńskim (62 proc.). Single stanowili (21 proc.). Pozostali to wdowcy, rozwodnicy i osoby w nieformalnych związkach. 66 proc. respondentów miała dzieci.

Wyniki raportu pokazały, że zdecydowana większość badanych, 90 proc., ogólnie jest zadowolonych z życia w Krakowie. 73 proc. nie chciałoby się przeprowadzić do innego miasta. Jako najważniejszy aspekt mieszkania w stolicy Małopolski respondenci wskazywali rynek pracy oraz łatwość przemieszczania się po mieście.

Krakowianie najbardziej docenili kulturę i rozrywkę (75 proc. ankietowanych), a także atrakcyjność centrum miasta (75 proc.) oraz poziom usług edukacyjnych (72 proc.).

Reklama

Najmniejsze zadowolenie wyrażono z kosztów życia (22 proc. ankietowanych zadowolonych, 49 proc. – niezadowolonych, pozostali nie mieli zdania). Mieszkańcy szczególnie niezadowoleni są także z liczby miejsc parkingowych (43 niezadowolonych, 27 zadowolonych) i z jakości powietrza (40 proc. niezadowolonych, 29 zadowolonych).

Z odpowiedzi o zaufanie do instytucji miejskich wynika, że krakowianie najbardziej ufają policji (70 proc.) i służbie zdrowia (68 proc.). Najmniejszym zaufaniem darzą prezydenta miasta (ufa 51 proc.), straż miejską (ufa 52 proc.) i radę miasta (53 proc.).

Mieszkańcy w pytaniu ogólnym o to, z czego ogólnie w życiu są najbardziej zadowoleni, wskazywali: z dzieci (94 proc.), małżeństwa lub związku partnerskiego (89 proc.) oraz stosunków z najbliższymi w rodzinie (86 proc.). Najmniejszy odsetek mieszkańców wyraził zadowolenie ze swojej sytuacji finansowej (62 proc.), perspektyw na przyszłość (62 proc.) oraz stanu zdrowia (74 proc.).(PAP)

Autor: Beata Kołodziej