"Obecnie aż 63% Polaków deklaruje posiadanie oszczędności. Najczęściej zadeklarowały to osoby w wieku 40-49 lat (71% wskazań w tej grupie), najrzadziej natomiast osoby w wieku 60-69 lat (53% wskazań). Najtrudniej odłożyć gospodarstwom 1-osobowym - oszczędności posiada 56% z nich. Z kolei najwięcej wskazań miały gospodarstwa 4-osobowe - 71% z nich zadeklarowało, że posiada oszczędności" - czytamy w komunikacie, poświęconemu badaniu.

Im wyższy dochód gospodarstwa domowego, tym częściej ma ono oszczędności - tylko 29% gospodarstw domowych z dochodem netto do 2 tys. zł posiada oszczędności, podczas gdy w przypadku gospodarstw z dochodami przekraczającymi 8 tys. zł netto miesięcznie - udział oszczędzających przekracza 80%, zaznaczono.

"Polacy stopniowo budują swój majątek i zaczynają poszukiwać sposobów na jego pomnażanie. Choć nadal odkładamy stosunkowo niewielką część dochodu, w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, coraz więcej z nas deklaruje, że oszczędza. Dopiero w 2019 roku, po raz pierwszy od 20 lat, więcej niż połowa osób badanych zadeklarowała, że odkłada część pieniędzy. Okazuje się, że długofalowo nie zmieniła tego nawet pandemia. Z badania 'Finansowe DNA Polek i Polaków 2020' Santander Bank Polska wynika, że posiadanie oszczędności deklaruje obecnie łącznie 63% polskich gospodarstw domowych, co stawia nas mniej więcej na średnim europejskim poziomie" - powiedziała Monika Szlosek, odpowiedzialna za ofertę inwestycyjno-oszczędnościową w Santander Bank Polska, cytowana w komunikacie.

Wśród osób, które posiadają oszczędności, połowa (46%) odkłada 10 do 25% miesięcznego wynagrodzenia. Niemal co drugi oszczędzający (44%) odkłada środki na "czarną godzinę", a co trzeci (35%) "na przyszłość".

Reklama

"Dane z naszego badania potwierdzają, że największą motywacją do oszczędzania jest niepewność jutra. Rzadziej odkładamy na jasno sprecyzowane cele, równocześnie w finansowe DNA mamy wpisaną niechęć do ryzyka. Większość naszych oszczędności utrzymywana jest w bankach (aż ok. 59%) oraz w gotówce, czyli najniżej oprocentowanych, ale i najbezpieczniejszych formach oszczędzania" - zaznaczyła Szlosek.

Najwięcej badanych rodzin, nieco ponad 1/4 deklarowała, że ma zgromadzone oszczędności o równowartości dochodów z 2-3 miesięcy. Jednocześnie co czwarte gospodarstwo domowe (24%) posiada tzw. poduszkę finansową - czyli co najmniej 6-krotność miesięcznego wynagrodzenia. W oszczędzaniu Polacy unikają ryzyka i pomimo rekordowo niskich stóp procentowych łączna wartość depozytów sięga prawie 1 bln zł (969 mld zł).

Jak podkreślono, obecne, rekordowo niskie stopy procentowe mogą być dla Polaków przyspieszoną lekcją poszukiwania zysków z inwestycji z akceptacją nieco wyższego ryzyka. Na razie jednak Polacy ostrożnie rozglądają się za alternatywami dla depozytów. Badanie Santander Bank Polska wskazuje, że co 5 osoba posiadająca oszczędności (22%) rozważa inwestycje w nieruchomości, które traktowane są jako swoista forma lokaty. Co dziesiąty oszczędzający (11%) myśli o inwestycji w złoto lub inne kruszce. Jedynie 7% badanych przygląda się możliwościom zainwestowania w fundusze inwestycyjne, a 6% na giełdzie.

"Zmiany w polityce monetarnej i rekordowo niskie stopy procentowe to wyzwanie dla naszych oszczędności, a trwająca pandemia jest wyzwaniem dla nas wszystkich. Obecna sytuacja powoduje, ze czujemy się niepewnie, a oszczędzanie stało się jedna z osi naszego poczucia bezpieczeństwa i spokoju. Choć dwa na trzy gospodarstwa domowe posiadają oszczędności, to większość Polaków lokuje swoje nadwyżki finansowe na nisko oprocentowanych dziś lokatach. Ponieważ w najbliższych latach trudno spodziewać się zmian w polityce monetarnej NBP, by skutecznie pomnażać majątek, Polacy muszą przychylniej spojrzeć na produkty inwestycyjne, łączące zysk przekraczający poziom inflacji z ryzykiem" - zaznaczyła Szlosek.

Badanie "Finansowe DNA Polek i Polaków 2020" zostało wykonane we wrześniu br. przez Instytut Badań Społecznych i Rynkowych IBRiS na zlecenie Santander Bank Polska. Raport z badania został powstał we współpracy z firmą Analizy Online. Badanie ogólnopolskie zrealizowano na pełnoletnich mieszkańcach Polski metodą (CATI). Próba wyniosła 1 002 osób.