Umowa przedwstępna – co warto wiedzieć

Pamiętaj, że umowa przedwstępna nie oznacza zakupu nieruchomości. Stanowi ona deklarację, że do tej transakcji dojdzie. Najczęściej podpisywana jest wówczas, gdy z różnych powodów, m.in. finansowych, nie może dojść do zawarcia od razu umowy kupna-sprzedaży.

Jeśli zakup własnego „M” chcesz sfinansować z kredytu hipotecznego, wówczas podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży może okazać się konieczne. To dzięki niej Twój wniosek w banku zacznie być rozpatrywany.

Jeśli po zawarciu umowy przedwstępnej jedna ze stron nie wywiąże się z kontraktu, to jej zapisy pozwalają drugiej na skuteczne dochodzenie swoich roszczeń.

Co powinna zawierać umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna może być zawarta w formie pisemnej umowy cywilno-prawnej. Jej podstawowe elementy określa Kodeks cywilny. Warto dowiedzieć się w banku, czy wymaga on umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego. Jeżeli tak, trzeba skorzystać z usług notariusza. Dzięki niemu ­– jako kupujący – będziesz miał możliwość skutecznego dochodzenia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości (umowy przyrzeczonej). Jeżeli jednak bank nie nakłada takiego obowiązku, tekst takiej umowy możesz przygotować sam.

Oprócz danych kupującego i sprzedającego powinny znaleźć się w niej m.in. następujące informacje:

  • adres wybranej nieruchomości,
  • dokładny opis mieszkania, działki lub domu, w tym wskazanie np. czy ma piwnicę, balkon, garaż, zgodny ze stanem faktycznym z księgi wieczystej,
  • numer księgi wieczystej,
  • cenę nieruchomości,
  • w jaki sposób i do kiedy zostanie podpisany akt notarialny,
  • kwota zaliczki lub zadatku jaki został wpłacony.

Umowa przedwstępna kupna mieszkania na kredyt może uwzględniać zapis, że umowa przyrzeczona zostanie zawarta, o ile kupujący otrzyma pozytywną decyzję kredytową z banku.

Pamiętaj, że właściwe sformułowanie zapisów umowy przedwstępnej jest bardzo istotne. Jeśli zdarzy się sytuacja, w której nie dojdzie do podpisania ostatecznego kontraktu, to na podstawie pierwszego zobowiązania możesz dochodzić swoich roszczeń.

Jeżeli nadal obawiasz się czy wszystko przebiegnie zgodnie z planem możesz udać się do eksperta finansowego mFinanse, który krok po kroku wytłumaczy Ci najważniejsze etapy kupna nieruchomości oraz uzyskania kredytu hipotecznego.