"Podjąłem decyzję o dokonaniu przeglądu dotychczasowych stanowisk. Ze względu na wagę zagadnienia, nie wykluczam zmiany stanowiska w odniesieniu do poszczególnych zagadnień, także mając na uwadze najnowsze orzecznictwo sądów powszechnych, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej" - powiedział Rzecznik Finansowy Mariusz Jerzy Golecki, cytowany w komunikacie.

Jak wskazano, szczególny nacisk w prowadzonych pracach Rzecznik Finansowy kładzie na skutki proponowanych rozstrzygnięć dla systemu prawnego.

Rzecznik prasowy Sądu Najwyższego poinformował wczoraj, że skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, rozpatrując na posiedzeniu niejawnym wniosek Pierwszego Prezesa SN z dnia 29 stycznia 2021 r. o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów prawa występujących w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych w walutach obcych postanowił zawiadomić o toczącym się postępowaniu Rzecznika Finansowego, zwracając się o zajęcie stanowiska odnośnie zagadnień prawnych objętych wnioskiem Pierwszego Prezesa SN.

Pod koniec stycznia br. pierwszy prezes Sądu Najwyższego dr hab. Małgorzata Manowska wystąpiła z wnioskiem o rozstrzygnięcie przez skład całej Izby Cywilnej SN zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych.

Wczoraj Izba Cywilna Sądu Najwyższego, obradująca w pełnym składzie, nie przyjęła uchwały dotyczącej zagadnień prawnych związanych z kredytami hipotecznymi we frankach szwajcarskich. Izba zwróciła się o zajęcie stanowiska w tej sprawie do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), Narodowego Banku Polskiego (NBP), Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Obywatelskich, a także Rzecznika Praw Dziecka. Nowy termin nie został wyznaczony.