Jak pokazuje ststista.com, Szwajcaria nie jest jedynym miejscem na kontynencie europejskim, gdzie koszty życia są wysokie. Poza Szwajcarią w pierwszej ósemce najdroższych państw do życia znalazły się jeszcze cztery inne europejskie kraje: Islandia, Norwegia, Luksemburg i Irlandia.

Istnieją znaczne różnice w dwóch oddzielnych indeksach składających się na COLPRI (Cost of Living Plus Rent Index). Patrząc na czysty koszt utrzymania bez uwzględnienia czynszu, Szwajcaria ma ok. 122 punkty, podczas gdy Norwegia i Islandia są w dużej mierze identyczne z wartością bazową 100 przypisaną cenom w Nowym Jorku. Z drugiej strony wynajem mieszkań jest stosunkowo tańszy dla mieszkańców Norwegii, stanowiąc zaledwie 36 proc. szacunków czynszu w amerykańskim mieście. Hongkong i Singapur, które plasują się odpowiednio na drugim i czwartym miejscu, prowadzą w indeksie czynszów z 79,5 i 63,3 punktu, co czyni je jednymi z najdroższych miast na świecie pod względem kosztów mieszkania.

Polska w tym rankingu plasuje się w środku zestawienia. Biorąc pod uwagę łączne koszty życia i koszty mieszkania Polska z wynikiem 28,38 pkt. zajmuje 73. pozycję na 132 badane państwa. W przypadku indeksu Cost of Living Index Polska z wynikiem 40,04 jest 81. najdroższym krajem. Indeks czynszów na poziomie 15,67 cen w Nowym Jorku, plasuje nas na 56. pozycji.

Wskaźnik Kosztów Utrzymania Numbeo (Cost of Living Index) uwzględnia najlepsze szacunki średnich wydatków dla czteroosobowej rodziny, począwszy od odzieży, produktów i posiłków poza domem, po transport, zajęcia rekreacyjne i narzędzia.
Wskaźnik czynszów (Rent Index) uwzględnia szacunki dotyczące wynajmu mieszkań jedno- i trzypokojowych w centrum miasta i poza nim.

Reklama