Wskaźnik waloryzacji emerytur 2022

"Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2021 r. wynosi 109,33%" - czytamy w obwieszczeniu.

Składki wpłacone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ulegają podwyższeniu o wskaźnik waloryzacji.

Obwieszczenie ukazało się już w Monitorze Polskim.