"Jeżeli chodzi o ostateczny kształt i wysokość waloryzacji rent i emerytur w przyszłym roku, będziemy wiedzieć w lutym 2023 r, teraz wskaźniki wskazują, że będzie to na pewno ponad 10 proc. waloryzacja, a może dojść nawet do 13 proc." - powiedziała Maląg w radiowej Jedynce.

Pytana czy będzie to waloryzacja procentowa czy procentowo-kwotowa, poinformowała, że decyzja w tej sprawie zapadnie jesienią.

Waloryzacja rent i emerytur przeprowadzana jest w marcu.