Chodzi o projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Programu gwarancyjnego „Czyste powietrze” z wykorzystaniem gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Niezbędna jest aktualizacja programu gwarancyjnego

Celem programu gwarancyjnego jest "poszerzenie instrumentów oddziaływania Programu Priorytetowego Czyste powietrze", służącego zwiększeniu efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz zmniejszeniu pochodzących z nich emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez wymianę starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz przeprowadzenie termomodernizacji tych budynków.

Reklama

"W związku z brakiem możliwości finansowania podatku od towarów i usług (VAT) w ramach programu priorytetowego środkami europejskimi niezbędna jest aktualizacja programu gwarancyjnego dotycząca przeznaczenia środków z kredytu obejmowanego gwarancją" - wskazano na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wyjaśniono, że w ramach projektu uaktualniono definicję kredytu udzielanego beneficjentom programu priorytetowego przez banki kredytujące. "Mając na uwadze wyłączenie z kosztów kwalifikowanych w dotacji podatku VAT, umożliwiono finansowanie tego wydatku kredytem bankowym, celem ułatwienia beneficjentom przeprowadzenia przedsięwzięcia".

W wysokości nie większej niż 5 proc. kwoty kredytu

Proponowane brzmienie definicji kredytu, pozwala na uzyskanie środków finansowych zarówno na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia określone w programie i podatek od towarów i usług (VAT) naliczony od tych kosztów – w wysokości co najmniej 95 proc. wysokości kredytu, "jak i na pokrycie pozostałych kosztów przedsięwzięcia, które są zgodne z celami programu priorytetowego i niezbędne do jego realizacji i pokrycie podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego od tych kosztów, jednak łącznie w wysokości nie większej niż 5 proc. kwoty kredytu".

W ramach budżetu programu priorytetowego zaplanowano też środki finansowe, które będą pozyskiwane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, a także środki finansowe, którymi Polski Fundusz Rozwoju "ma prawo i obowiązek dysponować w trybie i na zasadach określonych w umowie o wykonywanie zadań związanych z realizacją Planu Rozwojowego".

Program gwarancyjny "Czyste powietrze" z wykorzystaniem gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego jest wynikiem wejścia w życie ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej zmiany do ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska - "w szczególności w zakresie utworzenia i działalności Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji" - przypomniano.

Rząd ma przyjąć projekt w IV kwartale 2022 r. - poinformowano.

autorka: Magdalena Jarco