Kwoty graniczne przychodów nie dotyczą emerytów, którzy skończyli 65 lat i emerytek, które skończyły 60 lat. Pozostali emeryci oraz renciści muszą uważać, aby ich nie przekroczyć i nie stracić świadczeń.

Ile można dorobić do renty i wcześniejszej emerytury?

Kwota graniczna, po przekroczeniu której ZUS zmniejszy wypłacane świadczenie w postaci renty lub wcześniejszej emerytury to 4987 zł brutto.

Reklama

Kwota graniczna, po przekroczeniu której ZUS zawiesi wypłatę bieżącego świadczenia w postaci renty lub wcześniejszej emerytury to 9261,60 zł brutto.

Kogo nie dotyczą limity dorabiania do renty i emerytury?

Osoby, które osiągnęły już wiek emerytalny (kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat) nie muszą się przejmować tymi limitami, ponieważ ich nie obowiązują.

Podobnie jest w przypadku rencistów pobierających świadczenia dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych oraz tych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Limit nie dotyczy także rent rodzinnych pobieranych po ww. osobach.

Jak zwiększają się limity dorabiania do renty i emerytury?

Limity dorabiania do renty i wcześniejszej emerytury zmieniają się co trzy miesiące. Ostatni raz miało to miejsce w marcu 2023 roku.

Od marca do maja można było dorobić do 4713,50 zł brutto, aby wypłacane świadczenie nie zostało zmniejszone i do 8753,50 zł brutto, aby nie zostało zwieszone.