W 2022 r. w całej Wspólnocie mieszkańcy zaoszczędzili średnio 12,7 proc. swojego dochodu do dyspozycji. Wskaźnik ten był znacząco niższy niż w 2021 r., gdy był na poziomie 16,4 proc. i był bliższy wartościom sprzed pandemii Covid-19. – podał Eurostat.

Wśród członków Wspólnoty najwyższe stopy oszczędności brutto wśród członków UE w 2022 roku odnotowano w Niemczech (19,9 proc.), Holandii (19,4 proc.) i Luksemburgu (18,1 proc.).

Na drugim krańcu zestawienia znalazły się Grecja i Polska, które w 2022 r. odnotowały ujemne stopy oszczędności, odpowiednio na poziomie -4,0% i -0,8%.

Reklama

Stopa oszczędności w Polsce

W 2022 r. Polska, po raz pierwszy w historii badań Eurostatu, małą ujemną stopę oszczędności. Oznacza to, że gospodarstwa domowe wydawały więcej, niż wynosił ich dochód do dyspozycji brutto i w związku z tym albo korzystały ze zgromadzonych oszczędności z poprzednich okresów, albo zaciągały pożyczki, aby sfinansować swoje wydatki.

W ubiegłym roku wydatki Polaków były o 0,8 proc. wyższe niż ich zarobki. Najwyższą stopę oszczędności, na poziomie ponad 11 proc., w Polsce notowano 2020 roku, w pierwszym roku pandemii. W poprzednich latach stopa wahała się o przedziale od 3,5 do prawie 7 proc.

Spadek dochodu do dyspozycji w UE

W 2022 r. realny skorygowany dochód do dyspozycji brutto gospodarstw domowych na mieszkańca w UE zaliczył spadek o 0,8 proc. podczas gdy w strefie euro odnotowano spadek o 0,9 proc., co stanowi pierwszy zjazd od 2013 r.

Największy spadek dochodów do dyspozycji odczuli mieszkańcy Estonii. W 2022 roku ich realne dochody były mniejsze niż rok wcześniej o 5,9 proc., podczas gdy największy wzrost - o prawie 4 proc. - odnotowano w Chorwacji.

Realny skorygowany dochód do dyspozycji brutto na mieszkańca w Polsce

W Polsce w 2022 r. dochód do dyspozycji brutto na mieszkańca wzrósł w porównaniu z poprzednim rokiem o prawie 1 proc., co plasuje nas na czwartym miejscu największych wzrostów. Rok wcześniej sytuacja wyglądała dużo gorzej, bo realne dochody Polaków przypadające na mieszkańca spadły o 0,16 proc. w porównaniu z 2020 rokiem.