Szwajcarzy oszczędzają najwięcej

Średnia stopa oszczędności Helwetów jest znacznie powyżej średniej dla Unii Europejskiej wynoszącej niecałe 6 procent. Dane OECD pokazują, że Francja i Niemcy również plasują się powyżej średniej UE, ze stopą oszczędności gospodarstw domowych na poziomie około 11 procent. Znacznie gorzej wyglądają oszczędności Włochów i Brytyjczyków. W 2022 r. średnie stopy oszczędności plasują się tam znacznie poniżej średniej liczonej dla całej Wspólnoty i wyniosły około 2 procent.

Gdzie plasuje się Polska?

Reklama

Jak pokazują dane OECD w 2022 r., oszczędności Polaków znacznie się skurczyły. W ubiegłym roku stopa oszczędności gospodarstw domowych w Polsce była ujemna i wynosiła -2,9 proc.

Wśród państwa OECD, dla których dostępne są dane za 2022 r., za nami znalazły się tylko cztery kraje: Estonia (-4,7 proc.), Portugalia (-4,8 proc.), Łotwa (-7,2 proc.) i Grecja (-11,3 proc.).

Co to jest średnia stopa oszczędności?

Stopa oszczędności gospodarstw domowych przedstawia sumę oszczędności wyrażoną jako procent dochodu do dyspozycji netto, czyli wynagrodzenia netto powiększonego o otrzymywane świadczenia społeczne i pomniejszonego o zapłacone podatki. Daje pogląd na to, jaka część dochodów jest oszczędzana przez gospodarstwa domowe. Wskaźnik dodatni wskazuje na wzrost majątku finansowego gospodarstw domowych. Jeżeli wskaźnik jest ujemny to oznacza, że w danym roku gospodarstwa domowe wydały więcej, niż zarobiły.